Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Lažno svjedočenje

Predznak Sudnjeg dana: Lažno svjedočenje

172
Laz

Lažno svjedočenje (ar.: šehadetuz-zur) je insinuacija koju čovjek izgovori protiv drugog, svjedočeći da neko ima određeno pravo kod drugog. Ovakva vrsta laži i potvore spada u red velikih grijeha.

Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vas obavijestim koji su to najveći od velikih grijeha?” “Hoćemo Allahov Poslaniče“ – odgovorili su. “Pripisivanje Allahu nekog ravnog, neposlušnost roditeljima“, reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa se ispravi, a sjedio je naslonjen, te doda: “i zaista, lažno svjedočenje!”1

A to da je lažno svjedočenje i njegovo lakomo prihvatanje od strane ljudi uzelo velikog maha je također predznak Sudnjeg dana, kao što se to navodi u prethodno navedenom hadisu: “Zaista će se pred Sudnji dan …pojaviti lažno svjedočenje.“2

Lažno svjedočenje se ne odnosi samo na svjedočenje na sudu ili pred nadređenima, naprotiv, ono je općenito i podrazumijeva i najjednostavnije odnose među ljudima, npr. na poslu ili na univerzitetu, u porodici itd.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je upozorio i na lažno svjedočenje i uzimanje imetka drugih, lažnom zakletvom i potvorom, rekavši slijedeće: “Ko spriječi pravo na imetak muslimanu lažnom zakletvom, srest će Allaha, a On na njega gnjevan“,  potom je proučio:  “Doista oni koji za obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi, na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allah s njima neće govoriti!”3

A od Ebu Umame el-Bahilija, radijallahu anhu, se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko spriječi neko pravo muslimanu svojom zakletvom, Allah će mu odrediti Vatru i zabraniti  Džennet.“ „Da li i ako se radi o nečemu neznatnom, o Allahov Poslaniče?” – upitan je, pa je odgovorio: „I ako se radilo o štapiću Araka4!“5

linija

Prema knjizi Kraj svijeta
Autor: Muhammed el-Arifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Bilježe imami Buhari i Muslim.
2 Bilježi imam Ahmed, a šejh Šuajb Arnaut ga je ocijenio dobrim. Hadis je prenesen i u drugim verzijama sa sličnim značenjem.
3 Prijevod značenja sure Ali Imran: 77.
4 Drvo od kojeg se uzima misvak za čišćenje zuba. (Op. prev.)
5 Bilježi imam Muslim.