Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz Merzuk et-Tarifi Foto citat: Kada vidiš onog ko je iskušan…

Foto citat: Kada vidiš onog ko je iskušan…

1994

Kada vidiš onoga ko je iskušan, znaj da između tebe i njega nema osim Allahova milost i blagost. Preneseno je u hadisu: “Nemoj se rugati svome bratu, pa da Allah njega poštedi, a tebe iskuša!” (šejh Abdul-Aziz et-Ta'rifi)

Kliknite na sliku za veći prikaz.

iskušan