Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Nebriga čovjeka da li stiče imetak na halal ili...

Predznak Sudnjeg dana: Nebriga čovjeka da li stiče imetak na halal ili haram način

227
vrijeme_novac

Nebriga o porijeklu novca – da li je halal ili haram

Kada kod čovjeka oslabi pobožnost, oslabi i vjera, i polako počne upadati u sumnjive stvari pa potom u harame i zabranjeno, tako da prestane pitati o porijeklu imetka, da li ga stječe na halal ili haram način. Tako se danas već obistinilio ono što je nagovijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vrijeme da čovjek neće mariti kako je stekao imetak, halalom ili haramom.“ (Bilježi imam Buhari)

I zaista, vidimo danas kako se mnogi ljudi pohlepno otimaju da na svaki način dođu do imetka, svejedno na halal ili haram način. Radi toga su obezvrijeđeni principi, ljudi su totalno popustili u prihvatanju haram poslova i trgovine, masovno se počelo trgovati duhanom, alkoholom, nepropisnom odjećom, prihvataju se kamatni načini poslovanja, izdaju se objekti i onima koji posluju haramom. A Uzvišeni Allah kaže: “Jedite (konzumirajte) od onoga što je lijepo (i halal),“1 jer Allah je lijep i ne prima ništa osim lijepo, a svako tijelo koje buja i hrani se od harama najprječe je da završi u Vatri.

Danas je situacija došla do te mjere da je onaj koji se čuva harama i sumnjivog postao čudak među ljudima, potpuno odudara od sredine, i vrlo često neće ni ostati na svojoj poziciji ili u poslu ako ne prihvata mito i korupciju.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „A onaj ko se sačuva (kloni) sumnjivog taj je sačuvao svoju vjeru i čast, a ko upadne u sumnjivo, upast će i u haram.“2

Od Allaha molimo uputu i postojanost na pravom putu vjere.

linija

Prema knjizi Kraj svijeta
Autor: Muhammed el-Arifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Prijevod značenja sure El-Muminun: 51.
2 Bilježe imami Buhari i Muslim.