Naslovnica Fetve Greške klanjača u namazu ( 8. dio)

Greške klanjača u namazu ( 8. dio)

1073
greške u namazu

Trideset i šesta greška: Da prilikom sedžde pod dotičemo čelom ali ne i nosem bez da za to postoji potreba.

Ispravno: Kada činimo sedždu pod trebamo doticati i čelom i nosem zajedno.

Trideset i sedma greška: Da se prilikom sedžde jedna šaka drži na podu, dok je druga zauzeta nečim drugo bespotrebno.

Ispravno: Sedžda se treba činiti dvijema rukama zajedno. I klanjač treba spojiti svoje prste te ih usmjeriti prema kibli prilikom sedžde.

Trideset i osma greška: Podizanje nožnih prstiju sa poda prilikom činjenja sedžde.

Ispravno: Prilikom sedžde ne treba podizati nožne prste sa poda, naprotiv, treba ih držati na podu usmjerene prema kibli.

Trideset i deveta greška: Nepravljenje razmaka između podlaktica i bokova, te stegna i stomaka prilikom sedžde, uz postojanje mogućnosti za to.

Ispravno: Poželjno je da klanjač prilikom ruku'a ili sedžde svoje podlaktice malo razmakne od svojih bokova, i da svoja stegna odvoji od stomaka ako je u stanju to učiniti.

Četrdeseta greška: Neki ljudi kada čine sedždu oni svoje nožne prste i prste na ruci ne okreću prema kibli.

Ispravno: Propisno je da klanjač prilikom sedžde svoje prste okrene prema kibli.

Autor: Abdul-‘Aziz ibn Nasir El-Musejnid
Iz knjige „El-Kavlul-mubin fi ma'rifeti ma jehummu el-musallin“, 58. str.
Prevod sa arapskog: Menhedz.com