Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Predznak Sudnjeg dana: Nove vrste prevoznih sredstava

Predznak Sudnjeg dana: Nove vrste prevoznih sredstava

401
prevozna sredstva

Nove vrste prevoznih sredstava

O specifičnostima vremena pri kraju Sudnjeg dana, izumima i otkrićima koja će se pojaviti govori nekoliko hadisa. Na određen način hadisi aludiraju na te novine kao što su mnoštvo trgovačkih centara, prevozna sredstva koja maksimalno skraćuju vrijeme putovanja, a između ostalih pojedini učenjaci navode da je aludirano i na pojavu automobila. Ovako to navodi šejh Albani u djelu Es-Silsiletu es-sahiha i dr.

Ibn Hiban naime bilježi od Ibn Omera, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

line quotes

“Bit će pri kraju moga ummeta ljudi koji će sjedati (da putuju) na sjedalo u nečem poput sredstava za prevoz, i izlazit će kraj vrata džamije, a žene im obučene – razgolićene.“1

Riječi “poput sredstava za prevoz” aludiraju da su to potpuno nova prevozna sredstva koje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije prije vidio, a najvjerovatnije su auta. Allah (najbolje) zna.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješka:

1 Bilježi Ibn Hiban u svom Sahihu.