Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Neprijateljstvo naroda prema islamskom ummetu

Predznak Sudnjeg dana: Neprijateljstvo naroda prema islamskom ummetu

1853

Neprijateljstvo naroda prema islamskom ummetu

Od znakova dolaska Sudnjeg dana pri kraju dunjaluka je neprijateljstvo naroda prema islamskom ummetu. A Allah, subhanehu ve te'ala, čuva ovaj ummet.

I zaista, čitajući povijest nalazimo da je islamski ummet bio izložen teškim napadima i ratovima, i da je prošao kroz ogromna iskušenja, a Allah je bio Taj Koji ga je sačuvao i pomogao. Tako je kršćanski svijet poveo krstaške ratove, a Allah je pomogao muslimane učinivši ih pobjednicima. I Tatarska je ogromna vojska bila nasrnula na islamske države, pa je Allah odvratio njenu silu i spriječio pohotu. U ovom našem vremenu saveznički djeluju jevreji i kršćani, ali je nada u Allah veća, da će se muslimani vratiti svojoj vjeri i da će trijumf biti njihov. Kaže Uzvišeni Allah:

“Allah će sigurno pomoći one koji Njega pomažu – ta Allah je, zaista, Moćan i Silan?1

I kaže također: „Allah je zapisao: ‘Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti!’ Allah je, zaista, moćan i silan?“2

Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

line quotes

Samo što  nisu narodi nasrnuli na vas kao što izjelice nasrnu na činiju (hranu). Neko na to upita: “Je li zato što će nas tada biti malo?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Naprotiv, bit će vas tada mnogo, ali poput pjene koju voda nosi. A Allah će iz prsa vaših neprijatelja uklonuti strahopoštovanje prema vama, a u vaša će srca uliti vehn.“ “A šta je vehn, o Allahov Poslaniče?” – upitali su, a Poslanik će: Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti.3

Činija (ar.: el-kastatu), spomenuta u hadisu je posuda iz koje se jede, najčešće napravljena od drveta. Pjena (ar.: el-gusa’) je nakupina na površini vode s kojom je pomiješan i razni otpad. A el-vehn, kao što je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio, je ljubav prema dunjaluku i strah od smrti.

Ovaj je hadis jedan od dokaza poslanstva i jedan od predznaka Sudnjeg dana, pošto su na muslimane nasrtali i navaljivali udruženi nevjernici sa svih strana, kao što izjelice navale na posudu s hranom. Međutim, malobrojnost muslimana neće biti povod za napad na njih, jer će biti mnogobrojni, nego zato jer će biti poput pjene koju voda nosi, bez snage i glasa. I ovo je, nažalost, stanje ummeta danas koji broji više od milijardu sljedbenika, ali je to samo količinski broj, bez kvaliteta. Strahopoštovanje je nestalo iz prsa neprijatelja, i igraju se sa muslimanima kako hoće, ratujući protiv njih i osvajajući šta im je volja. A muslimani okupirani i zaljubljeni u dunjaluk, plaše se za svoj život i strepe od smrti.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Prijevod značenja sure El-Hadždž: 40.
2 Prijevod značenja sure El-Mudžadele: 21.
3 Hadis je sahih. Bilježi Ahmed, šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u Es-Silsiletu es­ sahiha, br. hadisa 958.