Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Nastanak vremena kada će jedna sedžda vrijediti koliko dunjaluk...

Predznak Sudnjeg dana: Nastanak vremena kada će jedna sedžda vrijediti koliko dunjaluk i ono što je na njemu

1179
ibadet Allahu, namaz, sedzda

Ovaj će se predznak desiti u vrijeme Isaa sina Merjemina, alejhi selam, nakon što bude spušten na zemlju pri kraju dunjaluka, a to je odabrano vrijeme, posebne vrijednosti, u kojem će se ibadet posebno nagrađivati, shodno mjestu i vremenu.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život samo što nije među vas sišao sin Merjemin, kao pravedni vladar, pa će slomiti krst, ubiti svinju i dokinuti džizju.1 I umnožit će se imetak da ga niko neće htjeti uzeti, sve dok jedna sedžda ne bude vrijednija od dunjaluka i onoga što je na njemu.” Potom je dodao Ebu Hurejre: “Učite ako hoćete: “I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, prije njegove smrti, neće u njega kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.“2

Riječi “dok jedna sedžda ne bude vrijednija od dunjaluka i onoga što je na njemu” znače da će ljudi toliko žudjeti za namazom i ibadetom općenito, i da će prema dunjaluku biti potpuno skromni, bez potrebe za njim, zbog njihovog ubjeđenja u blizinu Sudnjeg dana i nade koju nose prema njemu.

Kadi ‘Ijjad tumači, da će nagrada za onoga koji bude klanjao biti veća nego da podijeli cijeli dunjaluk i ono što je na njemu kao sadaku, jer će imetka biti u izobilju, a neće biti pohote za njim, i neće biti potreban u džihadu. Sedžda je doslovno sedžda koja se obavlja u namazu, mada može značiti i sam namaz. Allah najbolje zna.3

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi
Priprema i naslov: Menhedž

1 Tj. neće prihvati džizju, samo će tražiti da se bude u islamu, znači neće prihvatiti ni ostanak u kršćanstvu, pa makar htjeli izdvajati džizju.
2 Prijevod značenja sure En-Nisa: 159. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim.
3 Šerhu Sahihi Muslim od Nevevija, dio 2., str. 191.