Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Pojava da progovore divlje životinje i predmeti

Predznak Sudnjeg dana: Pojava da progovore divlje životinje i predmeti

436

Pojava da progovore divlje životinje i predmeti, i da progovori vršica biča, i kaiš sa nanule, i pojava da čovjekova butina priča čovjeku o njegovoj porodici

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio će se desiti predznaci Sudnjeg dana kada  će progovoriti divljač, vršica mača, kaiš sa nanule i čovjekova butina.

Od Ebu Se'ida el-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

line quotes

Tako mi onoga u Čijoj je ruci moja duša, neće nastupiti Čas sudnji dok divljač ne bude govorila ljudima, i dok ne progovore sa čovjekom vršica njegovog biča i kaiš s njegovih nanula, i dok mu vlastita butina ne bude govorila šta je učinila njegova porodica poslije njega.1

U divljač spadaju sve vrste divljih životinja poput lavova, vukova i sl., a govorit će ljudima, bez obzira bili vjernici ili nevjernici.

Vršica biča za udaranje stoke i sl., a kaiš nanule je kaiš u koji se uvuče noga, ili koji se kopča preko noge.

Dva posljednja predznaka, da progovori kaiš i butina da obavijesti čovjeka šta je uradila njegova porodica nakon njega, još se nisu desili, Allah najbolje zna. A desit će se, jer nas je o tome obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Pojedini naučnici smatraju da je govor vršice biča, kaiša s nanule i čovjekove butine ustvari komparacija sa modernim sredstvima komunikacije, poput mobitela, žičanih i bežičnih prenosa, i slanja pisanih poruka i preciznih i osjetljivih zvukova i glasova. Drugi kažu da su ovi predznaci doslovno opisani i da će navedene stvari istinski govoriti čovjeku. Allah najbolje zna.

A govor divljih životinja se desio u doba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, od Ebu Se'ida el-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Dok je na periferiji Medine sjedio jedan beduin kod svoga stada, napade ga vuk i zgrabi jednu ovcu. Pastir krenu za njim i sustiže ga, pa istrgnu  ovcu i stade ga tjerati, huškajući ga, a vuk se zainadi i stade. Potom sjede čvrsto na stražnje šape i odlučno mašući repom stade govoriti: “Uzeo  si mi nafaku kojom me je Allah opskrbio!” A pastir u čudu progovori: “Čudnovato, od vuka koji maše repom, da priča!” A vuk ponovo reče: “Allaha mi, ti zapostavljaš nešto što je čudnije od ovoga!” Pastir upita: „A šta je to čudnije od ovoga?” Vuk reče: “Poslanik Allahov, sallallahu alejhi ve sellem, između dvije palme i kamenjara kazuje ljudima o događajima koji su se desili davno prije i ono što će poslije biti.“ Beduin na to povika  za  stokom  i potjera je do jednog mjesta u Medini, te se zaputi do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i pokuca mu na vrata. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je klanjao, a kada završi, reče: “Gdje je onaj beduin, vlasnik stada?” Beduin odmah ustade, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: “Reci ljudima šta si čuo i šta si vidio.“ Beduin stade ljudima  kazivati kako je vidio vuka i šta je čuo od njega. A Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: „Istinu je rekao, znakovi će se desiti prije Časa sudnjeg! Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, neće nastupiti Čas sudnji dok ne izađe neko od vas iz svoje kuće, a poslije ga njegova nanula, ili bič njegov, ili štap koji nosi obavijeste šta je njegova porodica činila nakon njega.“2

A desilo se također da je krava progovorila. Naime Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jednom je neki čovjek vodio kravu, a bio ju je pretovario, kada mu se ona okrenu i  reče: „Ja zaista nisam stvorena za ovo, nego sam stvorena za oranje!” Na to ljudi, začuđeni i prestrašeni, povikaše: „Subhanallah, zar krava da govori?!” A Allahov Poslanik, sallallahu  alejhi ve  sellem, odvrati: “Ja zaista u to vjerujem, a i Ebu Bekr i Omer.“3

Govor divljači koji se spominje u hadisu je istinski govor, a Allah najbolje zna, a Uzvišeni kazuje: “On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može?.“4

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis dobar (hasanun garib), Ibn Hiban i Hakim ga ocijenili vjerodostojnim.
2 Bilježi Ahmed, Ibn Kesir navodi u El-Bidajetu ven-nihajetu da je hadis po uvjetima autora Sunena, ali ga oni ne bilježe, dio 6., str. 159.
3 Bilježi imam Muslim.
4 Prijevod značenja sure Fatir: 1.