Naslovnica Akida Neće se dogoditi Sudnji dan dok se ne dese ove tri smutnje

Neće se dogoditi Sudnji dan dok se ne dese ove tri smutnje

1439
predznaci sudnjeg dana

Pojava smutnji el-ahlasa i es-serra'a i ed-duhejma'a

Neće se dogoditi Sudnji dan dok se tri smutnje ne dese, shodno onome o čemu nas je obavijestio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naime, od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao:

„Sjedili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada nam spomenu tri smutnje, pa je odužio govor o njima, te je spomenuo smutnju el-ahlas, našto neko upita: „O Allahov Poslaniče, a šta je smutnja el-ahlas?” Kazao je: “Ona je bježanje (hereb) i krađa (hareb). A potom smutnja es-serra’, potpalit će je pod mojim nogama1 čovjek iz moje porodice, smatrat će da je od mene, ali on nije od mene, jer su moji zaštitnici oni koji su bogobojazni. Poslije će se ljudi okupiti uz (drugog) čovjeka, poput kuka do najbližeg rebra. Potom smutnja ed-duhejma; neće ostaviti nikoga iz ovoga ummeta, a da ga neće (snažno) pogoditi, a kada kažu prestala je, ona će se još više proširiti. Čovjek će osvanuti u njoj kao vjernik, a zanoćiti kao nevjernik, i tako sve dok se ne razdijele ljudi u dva tabora – tabor (čistog) imana, nema licemjerstva među njima, i drugi tabor licemjerja, bez vjere. Pa kada vam to bude, očekujte Dedždžala, od toga dana ili dana poslije.“2

El-ahlas je množina od riječi hils, a doslovno znači pokrivač ili podmetač koji se stavlja na leđa konja ili kamile, a ispod sedla ili samara. Ovaj je podmetač nužan i stalno je na leđima životinje, kao što će biti i smutnja o kojoj se govori. Bit će stalno uz ljude, gotovo da ih neće puštati, i tamna je i mračna kao ovaj podmetač koji je inače crne boje.

El-hereb je doslovno bježanija, kada će ljudi bježati jedni od drugih zbog međusobnog neprijateljstva i sukoba.

El-hareb je krađa imetka od čovjeka i njegove familije tako da ostane bez igdje ičega.

Smutnja es-serra’ je ustvari iskušenje s blagodatima koje vesele čovjeka, poput zdravlja, blagostanja i ugodnosti, pa pojedini padnu u iskušenje da skrenu u harame i neposlušnost.

Potpalit će je znači proizvest će ili inicirat će smutnju, koja je ovim primjerom upoređena sa vatrom i dimom, koji se vine visoko i postane gust kada se potpaljuje vlažnim drvima.

Ispod mojih stopala, čovjek iz moje porodice znači da će čovjek koji je iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice biti onaj koji će inicirati smutnju i njome dirigirati.

Smatrat će da je od mene tj. od Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, loze je porijeklom, ali po nevaljalim djelima nije od njega. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je čist od njega, iako mu je rod, jer su njegovi prijatelji i zaštitnici oni koji su bogobojazni, za razliku od ovoga čovjeka kojem je cilj da prouzrokuje smutnju i nered.

Ali on nije od mene, tj. od onih koji su mi bliski, kao što se spominje u Kur'anu u kazivanju o Nuhu: „A Nuh je bio zamolio Gospodara svoga i rekao: “Gospodaru moj, sin moj je čeljade moje“3 i u narednom ajetu, Allah, dželle ve'ala, mu odgovora: “O Nuhu, nije on čeljade tvoje, jer radi ono što ne valja.“4

Poslije će se ljudi okupiti uz (drugog) čovjeka, tj. skupit će se oko jednog drugog čovjeka da mu daju prisegu na vjernost.

Poput kuka do najbližeg rebra, tj. okupljeni ljudi oko toga čovjeka se neće ustabiliti, kao što kuk, koji je inače težak, ne miruje u odnosu spram najbližeg rebra, koje je inače lagano. Ljudi će se dakle skupiti, nakon što su bili razjedinjeni, oko čovjeka koji nije sposoban da vodi, slabog znanja i skromnog mišljenja, s kojim se ne postiže red niti uspostavljaju potrebne istance.

Smutnja ed-duhejma je mračna i ogromna smutnja, nevolja koja ne bira žrtvu.

Da ga neće (snažno) pogoditi, znači da neće nikoga mimoići, niko neće biti pošteđen od njenog iskušenja i belaja. U hadisu je doslovno kazano da će ova smutnja udariti (tj. ošamariti) u lice, a ima značenje da će općenito snaći sve ljude.

Kada kažu prestala je, ona će se još više proširiti, tj. kada svi pomisle da je konačno prošla i prestala, ova će se smutnja još više produžiti i proširiti.

Čovjek će osvanuti u njoj kao vjernik, a zanoćiti kao nevjernik, tj. osvanut će, smatrajući krv svoga brata muslimana zabranjenom, bez namjere da napadne na njegovu čast i imetak, a omrknut će, smatrajući da mu je to dozvoljeno i spreman da napadne i ubije brata muslimana.5

Doslovan prevod narednih riječi iz hadisa (ar.: el-fistas) je: dva šatorska logora, a znači dva tabora ili po drugom tumačenju: dva grada.

Tabor (čistog) imana, nema licemjerstva među njima, su oni koji su iskreni vjernici.

I drugi tabor licemjerja, bez vjere, su ljudi čija su djela puna licemjerja, laži, prevare, neispunjavanje dogovora i sl.

Očekujte Dedždžala, da se pojavi.

Ovaj predznak se još nije ostvario, Allah najbolje zna, a molimo Ga da nas sačuva zla ovakvih iskušenja.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi
Priprema i naslov: Menhedž


1 U arapskom se kaže “pod mojim stopalima”.
2 Hadis bilježi Ebu Davud, šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u Es-Silsiletu es-sahiha, br. hadisa 972.
3 Prijevod značenja sure Hud: 45.
4 Prijevod značenja sure Hud: 46.
5 O ovome smo detaljnije govorili u predznaku broj 51.