Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Predznak Sudnjeg dana: Sticanje imetka pričom i prestiž i hvala s tim

Predznak Sudnjeg dana: Sticanje imetka pričom i prestiž i hvala s tim

311
dunjaluk-bogatstvo

Naravno, nije nikakav grijeh niti sramota da čovjek stiče imetak na propisan način, a taj način može biti i putem jezika, govorom i argumentima, kao što to rade npr. profesori, nastavnici i dr. Govor je suština njihova posla. Međutim, pokuđeno je da čovjek stiče imetak svojim lažnim i sladunjavim jezikom, tj. lažno hvaleći nekog ko to ne zaslužuje ili koristeći se lažnom zakletvom kada kupuje ili prodaje, ili općenito koristeći se lažima da bi stekao imetak i sl.

Jednom je Omer ibn S'ad ibn Ebi Vekkas tražio neku potrebu kod svoga oca, pa je uz izrečenu potrebu kazao zadivljujuću retoriku punu rime i hvale, koja je trebala biti put da lakše dobije traženo. Ovako nešto njegov otac do tada nije bio čuo, pa kad ovaj zašuti, upita ga: “Sinko, jesi li rekao šta si imao?” „Jesam“ – odgovorio je, a otac mu reče: „Nikada do sada nisi bio dalji od neke svoje potrebe, a niti sam te ja kad smatrao manje bliskim sebi do sada kada čuh ovaj tvoj govor! Zaista sam čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Bit će ljudi koji će svojim jezicima (govorom) jesti kao što krave (pasu) sa livade.’1

A Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od prikučenja Časa (sudnjeg) je da se uzdižu loši a unizuju dobri, i da se ružno govori a dobro radi, i da se proširi među ljudima el-mesaa.“ Upitao sam: „A šta je el-mesaa: pa je odgovorio: “Ono što je napisano osim Allahove Knjige.“2

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Bilježi imam Ahmed. Šejh Šuajb Arnaut ga ocijenio dobrim, u svome komentaru Musneda.
2 Bilježi Taberani, a Hejsemi u Mudženla ez-zevaid navodi da su prenositelji hadisa pouzdani.