Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Dolazak Dedždždala: Da li je Dedždžal već viđen? Priča o Ibn Sajjadu

Dolazak Dedždždala: Da li je Dedždžal već viđen? Priča o Ibn Sajjadu

919

U doba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bio je jedan jevrejski dječak u Medini po imenu Ibn Sajjad, pa se proču da ima neke osobine poput Dedždžala, a i sam Poslanik, sallallahu alejhi ve  sellem, posumnja da je on. Zato je otišao do njega da se uvjeri, a taj događaj prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu. Rekao je:

“Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu, i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, su se zajedno sa nekoliko ljudi1 uputili prema Ibn Sajjadu. Našli su ga kako se igra sa dječacima kod palače plemena Benu Mugale, a bio je tada u godinama blizu da postane punoljetan2, i nije ništa predosjetio dok ga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne udari rukom po leđima. Potom ga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: “Svjedočiš li da sam ja Allahov poslanik?” Ibn Sajjad ga pogleda pa uzvrati: “Svjedočim da si poslanik nepismenih!” Potom on upita: “Svjedočiš li ti da sam ja Allahov poslanik?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu odvrati: “Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike!” Onda ga upita: “Šta vidiš?” Ibn Sajjad odgovori: “Dolazi mi i onaj koji istinu govori i lažljivac.“ “Kod tebe se sve pomutilo!” reče mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i dodade: “O nečem sam sad pomislio3, znaš li šta je?” Ibn Sajjad odgovori: „To je “ed-dukh”.4 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu onda reče: “Ti si bijednik, nećeš preći svoje mogućnosti.“5 A Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu, će na to: “Dopusti mi, o Allahov Poslaniče, da mu odsječem glavu: „Ako je zaista on“ – odgovori mu  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem  – onda nemaš moći nad  njim6, a ako nije on, onda nemaš nikakve koristi ako ga ubiješ!”7

A Salim ibn Abdullah prenosi kako je čuo Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, da kaže:

„Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Ubej ibn K'ab el-Ensari su se zaputili prema palmoviku u kojem je bio Ibn Sajjad, pa kada stiže i uđe u palmovik, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se stade zaklanjati iza grana palme i krišom približavati da čuje Ibn Sajjada o čemu priča, prije nego što ga vidi. Zatekao ga ja kako leži na prostirci, u odjeći iz koje se čuju nerazumljivi glasovi. Ibn Sajjadova majka ugleda Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok se zaklanjao iza palmi, pa zovnu sina: “Safo8, evo Muhammeda!” Na to Ibn Sajjad brzo ustade, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Da ga je ostavila, pokazalo9 bi se.“10

Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da su ga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr i  Omer sreli u jednoj  ulici u Medini, pa ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao:

“Svjedočiš li da sam ja Allahov Poslanik?” Ibn Sajjad mu uzvrati: “Svjedočiš li ti da sam ja Allahov poslanik?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odvrati: “Vjerujem u Allaha, u Njegove meleke i Njegove knjige! A šta ti vidiš?” Ibn Sajjad odgovori: “Vidim prijestolje na vodi.“ „Vidiš Iblisovo (šejtanovo) prijestolje na moru. I šta još?” – upita ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a Ibn Sajjad odgovori: “Vidim dvojicu koji istinu govore i jednog lažljivca, ili vidim dva lažljivca i jednog koji govori istinu.“ “Njemu se sve zbrkalo.“11 – reče na to Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i dodade: “Ostavite ga.”12

Od Ebu Se'ida el-Hudrija, radijallahu anhu, također se prenosi da je rekao:

“Krenuli smo  da obavimo hadž i umru, a s nama je bio i Ibn Sajjad, pa smo se zaustavili da se odmorimo. Tu se ljudi razmjestiše svako na svoj u stranu, a ja ostadoh sa Ibn Sejjadom. Prema njemu sam osjećao ogromnu odvratnost, zbog onog što pričaju o njemu, a kad on uze svoje stvari pa ih spusti do mojih, ja rekoh: “Prevelika je vrućina, pa bolje da staviš svoje stvari ispod onog drveta.“13 On tako i učini. Utom ugledasmo stado ovaca, pa Ibn Sajjad ode do njih i vrati se sa posudom mlijeka, te reče: “Napij se Ebu Se'ide!” Ja mu  odgovorih: “Prevelika je vrućina, a mlijeko je vruće… Ali, meni je ustvari bilo mrsko da pijem iz njegove ruke (ili je rekao: da uzmem iz njegove ruke). Potom mi reče: “Ebu Se'ide, sve namjeravam da uzmem konopac i zavežem ga za drvo da se objesim, zbog onoga što mi ljudi govore. Ebu Se'ide, ako je kome nešto nejasno oko hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to bar vama Ensarijama nije!  Zar niste vi najučeniji ljudi u hadisu Allahovog Poslanka, sallallahu alejhi ve sellem!? Zar Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao: “On (tj. Ibn Sajjad) ne može imati djece“, a ja imam sina,  ostao je za  mnom u Medini. I zar Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao: “Neće ući ni u Medinu ni u Mekku,“ a ja evo idem iz Medine, i uputio sam se prema Mekki.“ “Na ovo“ –  nastavlja Ebu Se'id el-Hudri da kazuje – “htjedoh da ga opravdam, a potom Ibn Sajjad reče: „Ali ja, tako mi Allaha, znam gdje je rođen (tj. Dedždžal) i znam gdje je sada!” A ja mu rekoh na to: „Propao ti ostatak dana!”14

Zaključak uleme oko Ibn Sajjada

Ibn Sejjad nije očekivani Dedždžal, ali jeste poput njega lažljivac i varalica koji se služi vračanjem i šejtanima pomagačima koji mu donose razne informacije. Istina, zabilježene su određene predaje iz poznih godina njegova života o događajima u kojima je učestvovao i Ebu Se'id el-Hudri i druge ravije, a koje ukazuju da se bio pokajao i popravio. Allah opet zna.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Tj. zajedno sa grupom (na ar.: riht) od tri do devet ljudi.

2 Znači između četrnaest i petnaest godina.

3 Tj. imam u mislima nešto skriveno, znaš li šta je to, kada govoriš da ti se govorio nevidljivo.

4 Uz Ibn Sajjada su bili džini koji su ga obavještavali o određenim događajima, dajući mu pojedine informacije. Ali nisu znali šta je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bilo na umu, nego samo jednu riječ “ed-dukhaan” (što znači “dim”) koju Ibn Sajjad nije uspio ni cijelu ugrabiti, već samo njen dio:  “ed-dukh…“

5 Tj . neće postići ništa više osim što može sihirbaz ili vračar.

6 Tj . ako je ovaj Ibn Sajjad zaista Dedždžal, onda ti nemaš moći da ga ubiješ jer je Allah odredio da će ga ubiti Isa sin Merjemin, alejhi selam, kada siđe na zemlju.

7 Hadis bilježi imam Muslim.

8 Saf je bilo Ibn Sajjadovo ime.

9 Tj. da ga nije upozorila pa da ga pratim, saznali bi ko je, je li Dedždžal ili ne.

10 Hadis bilježi imam Muslim.

11 Tj. dolazi mu šejtan pa mu se pomiješale istine i laži.

12 Hadis bilježi imam Muslim.

13 Tj. bilo mu je mrsko da im stvari budu jedne do drugih.

14 Hadis bilježi imam Muslim.