Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Mnoštvo žena – malobrojnost muškaraca

Predznak Sudnjeg dana: Mnoštvo žena – malobrojnost muškaraca

239
Prednaci Sudnjeg dana, mnostvo zena, mnogo zena, malo muskaraca
Prednaci Sudnjeg dana, mnostvo zena, mnogo zena, malo muskaraca

Među predznake Sudnjeg dana spada i vrijeme kada će biti mnoštvo žena, a malo muškaraca.

Neki navode da je razlog mnogobrojnosti žena pojava smutnji u kojima će se dešavati česta ubistva muškaraca, koji su inače učesnici rata, za razliku od žena.

Neki opet navode da je razlog tome mnoštvo osvajanja, kada će biti i mnogo ratnih zarobljenica, te će na jednog čovjeka dolaziti desetine žena.

Ibn Hadžer opet navodi slijedeće: “Izgleda da je ovaj predznak pojava koja nema neposredan uzrok, nego će jednostavno Allahova odredba biti da se pri kraju vremena smanji broj onih koji će rađati mušku djecu, a da se uveća broj onih koji će rađati žensku djecu.“ (Fethu-l-bari, dio 1, str. 133.)

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neće nastupiti Čas (sudnji)” – ili je rekao: “Zaista je od predznaka Časa (sudnjeg): da nestane znanja i pojavi se neznanje, da se pije alkohol i proširi blud, i da odlaze muškarci, a ostaju žene tako da će biti na pedeset žena jedan muški staratelj.“

U drugom rivajetu stoji: “Pojavit će se blud, smanjit će se broj muškaraca, a uvećati broj žena.“ (Bilježe imami Buhari i  Muslim)

Ovaj  predznak se već djelimično obistinio u mnogim zemljama, shodno zvaničnom popisu po međunarodnim normama u kojima se evidentira broj muškaraca i žena.

linija

Prema knjizi Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige