Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf

250

Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.