Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf

662

Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.