Naslovnica Islam Islam za početnike Poučna kazivanja iz hadisa Vjerovjesnika (8. dio): Priča o čovjeku radi koga...

Poučna kazivanja iz hadisa Vjerovjesnika (8. dio): Priča o čovjeku radi koga je oblaku naređeno “Zalij njivu toga i toga”

671
pustinja oaza

Osmo kazivanje: Odlika sadake

Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Dok je neki čovjek bio u pustinji čuo je glas iz oblaka: Zalij njivu toga i toga.

Taj se oblak pomjerio i izlio vodu u neki kamenjar. Sva ta kišnica slila se u jednu jarugu. Čovjek je pratio kuda voda teče dok nije, prateći je, došao do jednog čovjeka koji je stajao pored svoje njive i motikom zagrtao vodu.

Upitao ga je: ‘Allahov robe, kako se zoveš?’

Rekao je: ‘Tako i tako’, spominjući ime koje je on čuo iz oblaka.

Potom ga je taj čovjek upitao: ‘Allahov robe, zašto me pitaš o mom imenu?’

Rekao je: Ja sam čuo glas iz oblaka, čija je ovo voda, kad kaže: ‘Zalij njivu toga i toga,’ tj. tvoju njivu, pa šta ti radiš od nje?

Rekao je: ‘Pošto si to rekao, reći ću ti šta radim. Prihode koje dobijem iz nje izmjerim, pa trećinu podijelim kao sadaku, drugu trećinu pojedemo ja i moja porodica a treću trećinu utrošim na njivu.’ Ovaj hadis bilježi Muslim (2984).

Od koristi ovog kazivanja:

Prva korist: keramet (čudotvorstvo) je Allahov dar kojim On Uzvišeni Njegovim robovima pokazuje Svoju moć i rahmet, kao što je došlo u hadisu: ‘Dok je neki čovjek bio u pustinji čuo je glas iz oblaka: Zalij njivu toga i toga.’

Druga korist: oblaci ne puštaju kišu osim Allahovim znanjem i naredbom, a niko od ljudi ne zna kada će i gdje kiša pasti. Rekao je Uzvišeni Allah: „Samo Allah zna kad će Čas kijameta nastupiti, samo On, spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna niko u kojoj će zemlji umrijeti; Allah je, uistinu, Onaj Koji sve, i u potpunosti, zna.“ (Lukman, 34)

Treća korist: istraživanje i potvrđivanje (vijesti) slušanjem je od osobina vjernika, kao što se spominje u hadisu: ‘Allahov robe, kako se zoveš?’

Četvrta korist: kada ne znaš ime nekog čovjeka, kako li je samo uzvišen moral da ga dozivaš i obraćaš mu se sa: „Allahov robe“, sve dok ne saznaš njegovo ime, kao što je spomenuto u hadisu: „Upitao ga je: ‘Allahov robe, kako se zoveš?’ Rekao je: ‘Tako i tako'“.

Peta korist: ne bi trebalo da čovjek laže onda kada ga ljudi upitaju o njegovom dobrom djelu koje skriva, a to se jasno vidi iz hadisa tako što je taj čovjek skrivao svoje dobro djelo sve dok ga onaj prvi nije direktno upitao o tome, pa je kazao: „… šta ti radiš od nje? Rekao je: ‘Pošto si to rekao, reći ću ti šta radim. Prihode koje dobijem iz nje izmjerim, pa trećinu podijelim kao sadaku, drugu trećinu pojedemo ja i moja porodica a treću trećinu utrošim na njivu.'“

Šesta korist: u hadisu je odlika davanja sadake i dobročinstva prema siromašnima, potrebnima i onima koje slijedi zekat, kao što je to kazao onaj čovjek: ‘… pa trećinu podijelim kao sadaku’.

Sedma korist: također, u hadisu je pojašnjenje odlike trošenja imetka na svoju porodicu, i toga da se čovjek hrani od onoga što ja sam zaradio. Kao što je to spomenuo onaj čovjek: ‘… drugu trećinu pojedemo ja i moja porodica a treću trećinu utrošim na njivu.’

Osma korist: rizk (opskrba) ne dolazi pukim željama, već on dolazi radom i naporom. Ovom čovjeku je dolazila kišnica onda kada je on uzeo za sebebe, tj. kada je počeo raditi, kao što se spominje u hadisu: ‘… došao do jednog čovjeka koji je stajao pored svoje njive i motikom zagrtao vodu.’

Gospodaru naš, Tvojim halalom nas učini neovisnim od harama, i Tvojim blagodatima od onih mimo Tebe, i neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve ashabe.


Autor: ‘Isam eš-Šaji'a
Iz knjige: “Selasune kissatin bilisani Muhammedin”, 27. str.
Priprema i naslov: Menhedž
Sva kazivanja na linku ovdje.