Naslovnica Akida Da li su Jedžudž i Medžudž iz Ademovog potomstva?

Da li su Jedžudž i Medžudž iz Ademovog potomstva?

2971
jedzudz i medzudz

Pitanje: Da li su Jedžudž i Medžudž iz Ademovog potomstva?

Odgovor:

Jedžudž i Medžudž su dva velika naroda iz Ademovog, alejhis-selâm, potomstva. Oni će se pojaviti na kraju vremena i praviti nered. Kada se Isa, ’alejhis-selâm, sin Merjemin spusti, Allâh će ih sviju uništiti za jednu noć. Njihova pojava je jedan od znakova Časa što se spominje u Kur’ânu i autentičnom Sunnetu. To je također jedan od velikih predznaka Časa.

Postoji mnogo hadisa koji ukazuju na to da su oni iz Ademovog potomstva. Autentično se prenosi od Ebu Se`ida el-Hudria, radijallâhu ’anh, da je Allâhov Poslanik, sallâ Allâhu ´alejhi ve sellem, rekao:

”Allâh će reći: ”O Ademe! A Adem će se odazvati: ”Odazivam ti se i pokoravam, svako dobro je u Tvojoj Ruci!” Zatim će Allâh reći Ademu: ”Izvedi ljude iz Vatre.” Adem će reći: ”Koliko je njih u Vatri?” Allâh će reći: ”Od svake hiljade devesto devedeset i devet.” U tom trenutku djeca će posijediti i svaka trudnica će pobaciti svoj plod i vidjećete ljude kao da su pijani ali oni neće biti pijani već će Allâhova kazna žestoka biti.”

Ta vijest je mnogo mučila Vjerovjesnikove sljedbenike pa su oni rekli: ”O Allâhov Poslaniče! Koji od nas će biti taj čovjek?” On je rekao: ”Primite radosnu vijest da će hiljadu biti od Je’džûdža i Me’džûdža, a onaj koji će se spasiti biće od vas.”

(El-Buhari i Muslim)

Da nam Allâh podari uspjeh! Neka je mir i blagoslov na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu familiju i sljedbenike.

Izvor: Stalna komisija za fetve; 18645