Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Kadir el-Arnaut Poslanikov vasijet: Čuvajte svoja stidna mjesta

Poslanikov vasijet: Čuvajte svoja stidna mjesta

117

Ubada ibn es-Samit, radijallahu anhu, veli: “Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Zajamčite mi šest stvari, ja ću vama garantirati Džennet: …Čuvajte svoja stidna mjesta.”

Sačuvajte svoja stidna mjesta od zinaluka, bluda, i onog što na to podstiče. A u jednom drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko mi zagarantuje (da će čuvati od harama i
šerijatskih prestupa) ono što je između njegovih vilica i nogu. ja ću mu zagarantovati Džennet.”

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž