Omer El-Mukbil

Biografija, tekstovi i fetve šejha Omera El-Mukbila.

lijepe islamske slike

„A ljudima lijepe riječi govorite“

Riječi Uzvišenog: A ljudima lijepe riječi govorite1, su došle u obliku naređivanja Benu Israilu više naredbi,
kruzoci zikra

“A nagodba je bolja“

Ovo je jedno od pravila izgradnje društva, popravljanja istog, i preduhitrenja svakog razloga koji može dovesti do njegovog razaranja.
Učenje Kur'ana

Srca nezasićena Kur'anom

Od halife muslimana, Osmana, radijellahu anhu, se prenosi vaz koji nam dočarava jedan djelić iz njegovog životnog odnosa sa najplemenitijom Knjigom koja je spuštena sa nebesa; tako što kaže: „Da su vaša srca čista, ne bi se zasitila Allahovog govora!“
sadaka

Sadaka neće nikada umanjiti imetak

Duše su stvorene kao takve da mnogo vole imetak, a šejtanovo prisustvo – prilikom želje za davanjem i udjeljivanjem – je vrlo jako, kao što je to potvrdio Uzvišeni Gospodar: „Šejtan vas plaši siromaštvom i navodi vas na zlo“,
tevekkul

Manjkavost u oslanjanju na Allaha

Najprikladnija definicija tevekkula je: oslanjanje na Allaha pri postizanju koristi i otklanjanju štete, uz čvrsto uvjerenje u Njega, te uzimanjem dozvoljenih sebeba.
islamske teme

„A sigurno neće uspjeti onaj koji laži iznosi“

„A sigurno neće uspjeti onaj koji laži iznosi“ - ovo je jedno od pravila božanske pravde, koje je došlo u kontekstu dijaloga između Musaa, alejhis-selam, i faraona i njegovih sihirbaza (vračara).
moderni siromah

Moderni siromah!

Uistinu, ovo je poziv na umjerenost, i preispitivanje samog sebe o davanju širine i prava u mnogim vrstama raskoši
kruzoci zikra

Vrata zla

Od lijepih i korisnih riječi koje se pripisuju pravednom halifi Omeru ibn El-Hattabu, radijellahu anhu, jesu: Ko bude ulazio na vrata zla, bit će optuživan!
kruzoci-zikra

“Kome Allah hoće dobro, učini da razumijeva vjeru”

O hadisu "Kome Allah hoće dobro, učini da razumijeva vjeru"
kruzoci zikra

Fetva u vjerovjesničkom medžlisu (sijelu)

Uistinu, pitanje o nekom propisu – iako je pohvalno za pitaoca sa aspekta pritvrđivanja prilikom spoznaje propisa –  je pokuđeno sa aspekta neuvažavanja naredbi i zabrana.
islamske slike

„Štaviše, čovjek sebe dobro zna – sam će protiv sebe svjedok biti, makar iznosio...

„Štaviše, čovjek sebe dobro zna - sam će protiv sebe svjedok biti, makar iznosio svoja opravdanja“
dobrocinstvo

„I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete“

„I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete“

Novo na sajtu

Čitajte još...