Naslovnica Opšti mudžtehidi Ibnul-Kajjim el-Dževzijje Sami insan je dovoljan kao dokaz da je Allah Jedan (Ibnul-Kajjim)

Sami insan je dovoljan kao dokaz da je Allah Jedan (Ibnul-Kajjim)

713
covjek svemir

Rekao je imam Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rahimehullah:

Kada čovjek razmisli o svome postojanju – otkad je bio zametak pa do potpunog formiranja – postaje mu jasno da je Onome ko mu je posvetio takvu pažnju i kroz ove faze i etape ga proveo, ne dolikuje da ga zanemari i bez pažnje ostavi; da mu neke stvari ne naređuje, a druge zabranjuje, da ne zna Svoja prava prema njemu; da ga ne nagrađuje i kažnjava…

Kada bi čovjek o ovome istinski promislio, tada bi sve što vidi i sve što ne vidi ukazivalo na tavhid1, nubuvvet2 i Povratak i da je Kur'an Allahov govor.“

Izvor: El-Dževabul-kafi (31 str.)

Fusnote:

1 Allahovu jednoću, tj. da samo On Uzvišeni zaslužuje da bude obožavan.
2 Ispravnost poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.