Naslovnica Edeb - Odgoj Popravljanje zajednice Četiri katastrofalne posljedice grijeha po društvo još na ovom svijetu

Četiri katastrofalne posljedice grijeha po društvo još na ovom svijetu

844

Grijesi imaju ogroman uticaj na društvo i narode, a evo nekih primjera za to:

1 Propast naroda zbog grijeha

Nema sumnje da sve štete na dunjaluku i Ahiretu nastaju zbog grijeha. Šta je to drugo do grijeh, izvelo Adema i Havu iz Dženneta, Kuće naslade, blagodati, ljepote, radosti u kuću boli, tuge i nedaća.

Šta je Iblisa izvelo i istjeralo iz nebeskog carstva? Ostao je proklet, njegova nutrina i vanjština su iskrivljene. Njegov oblik je postao najružniji. Njegova nutrina je daleko ružnija od njegovog izgleda. Blizina mu je zamijenjena daljinom, milost prokletstvom, ljepota ružnoćom, Džennet Vatrom koja se potpaljuje, a imankufrom.

Šta je to potopilo sve stanovnike zemlje, tako da je voda preplavila vrhove brda? Šta je to odredilo vjetar nad Adovim narodom sve dok ih taj vjetar nije pobacao mrtve po zemlji, kao da su šuplji palmini trupovi, uništavajući sve iznad čega je prošao, njihove kuće, usjeve i životinje. Tako su postali pouka za narode sve do Sudnjeg dana.

Ko je poslao narodu Semud krik tako da su se njihova srca presjekla i sve do jednog pomrli?

Ko je podigao naselja Lutovog naroda tako da su meleki čuli lajanje njihovih pasa, a zatim ih je prevrnuo, pa ono što je bilo gore ostalo je dolje. Sve ih je uništio, a zatim je dao da budu kamenovani sa neba koji im je kao kiša padao. Objedinio im je kazne kao nijednom drugom narodu. Njihovoj braći pripada slična kazna, a ona od nepravednih nije daleko.

Šta je to Šuajbovom narodu poslalo oblak patnje poput hlada, a kada je oblak došao iznad njihovih glava zasuo ih je žestokom vatrom.

Šta je to potopilo Faraona i njegov narod u moru. Zatim su njihove duše prebačene u Džehennem, tijela su za potop, a duše za spaljivanje.

Šta je to Karuna, njegovu kuću imetak i porodicu utjeralo u zemlju?

Šta je to uništilo generacije poslije Nuha različitim kaznama i potpunim uništenjima?

Šta je to uništilo narod čovjeka iz sure ‘Jasin’ sa jednim krikom tako da su svi ostali ukočeni?

Nema sumnje da sve što ih je snašlo i uništilo da su to njihovi grijesi.

2 Uklanjanje blagodati

Grijesi uklanjaju blagodati sa svim njihovim vrstama. Zahvala Allahu na blagodatima povećava blagodati. Uzvišeni kaže:

„I kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.'“ (Ibrahim, 7.)

Allahove blagodati prema Njegovim robovima su mnogobrojne i ne mogu se pobrojati:

„Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati, – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.“ (En-Nahl, 18.)

„I daje vam svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali – Čovjek je, uisitnu, nepravedan i nezahvalan.“ (Ibrahim, 34.)

Od ovih blagodati navest ćemo neke za primjer, a ne da bi ih sve pobrojali:

a) Blagodat imana, a to je apsolutno najveća blagodat
b) Blagodat imetka i halal opskrbe
c) Blagodat djece
d) Blagodat sigurnosti u mjestima stanovanja
e) Blagodat zdravlja tijela.

Ove blagodati a i druge povećavaju se zahvalom, a umanjuju se ili nestaju ili u njima nema bereketa robu ako čini grijehe i nepokornost i ako se udaljava od Allaha, Azze ve Dželle.

„Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.“ (Eš-Šura 30)

3 Nastupanje općih uništavajućih kazni

Od njih su:

  1. Pojava kuge i epidemija
  2. Pojava bolesti kojih nije bilo u prošlim generacijama
  3. Nastupanje oskudice, teške opskrbe i nepravedne vlasti
  4. Uskraćivanje kiše, a da nije životinja ne bi ni padala
  5. Nadmoć neprijatelja. Allah dadne da svoju silu međusobno iskale.

Od Abdullaha ibn Omera, radijAllahu anhu, prenosi se da je rekao: „Došao nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: ‘Skupino muhadžira, kada budete iskušani sa pet stvari, a utječem se Allahu da ih doživite:

  • Neće se pojaviti razvrat u jednom narodu pa ga oni budu javno činili, a da se među njima neće pojaviti epidemije i bolesti kojih nije bilo među njihovim prethodnim generacijama.
  • Neće zakidati na kantaru i vagi, a da neće doživjeti suše, manjak opskrbe i nepravdu vlasti.
  • Neće uskratiti zekat na svoje imetke, a da im se neće uskratiti kiša sa neba, a da nije životinja ne bi ni padala.
  • Neće narušiti ugovor sa Allahom i Njegovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a da im Allah neće nametnuti neprijatelja mimo njih i da neće uzeti dio onoga što im je rukama.
  • Neće njihove vođe izbjegavati suđenje po Allahovoj vjeri i mijenjati ono što je Allah objavio, a da Allah neće dati da međusobno iskale svoju silu.'“

(Ibn Madže, Hakim)

Ovo su znakovi Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva. Ovo je zadesilo one koji su zapali u ove grijehe. Molimo Allaha za spas.

4 Nastupanje poraza

grijesi

I to je jedan od povoda nepokornosti udaljavanja od Allahove Vjere, kao što je jedan od povoda pomoći, pokornost i predanost Allahu, Azze ve Dželle.

„O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih. I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli da bi od Allahova puta odvraćali. A Allah dobro zna ono što oni rade.“ (El-Enfal 45-47)

„I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave dokaze donosili, pa smo one koji su griješili kažnjavali – a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.“ (Rum 47)

„A Allah će sigurno pomoći one koji Vjeru Njegovu pomažu – ta Allah je zaista Moćan i Silan.“ (El-Hadž 40)

„O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. A onima koji ne vjeruju – propast njima! On neće djela njihova prihvatiti.“ (Muhammed 7-8)

Pridržavanje ovih povoda jedan je od najvećih razloga pobjede, a njihovo ostavljanje jedan od razloga nastupanja poraza i propasti i na dunjaluku i na Ahiretu.

Grijesi su nasljeđe nepravednih naroda

grijesi

Neka se musliman čuva da ne naslijedi grijehe od nepravednih.

Homoseksualizam je nasljeđe Lutovog naroda.

Uzimanja prava sa povećanjem a isplaćivanje sa pomanjkanjem nasljeđe je Šuajbovog naroda.

Veličanje (oholjenje) na zemlji putem pravljenja nereda nasljeđe je Faraonovog naroda.

Oholost i iskaljivanje sile naslijeđe je Hudovog naroda i dr.

Griješnik oblači odjeću ovih naroda, a oni su Allahovi, Azze ve Dželle, neprijatelji.

Grijesi su razlog za patnju

Razlog su za patnju u kaburu, patnju na Sudnjem danu, patnju u Vatri, a Allahu, Azze ve Dželle, se utječemo od toga.


Iz knjige: Se'id el-Kahtani – Svjetlost imana i tame nifaka
Obrada: Menhedž