Naslovnica Islam Rekaik Šta će učiniti onaj ko hoće da se pokaje?

Šta će učiniti onaj ko hoće da se pokaje?

813
teoba, tevba, pokajanje, istigfar

Pokajnik treba, ako hoće da se pokaje, da čini ona dobra djela koja su suprotna prijestupima koje je počinio, kako bi ih pobrisao i poništio. Ta dobra djela treba da budu i srcem i jezikom i tijelom, shodno prijestupima.

Ono što je činio srcem treba da poništi ustrajnim dovama i poniznošću. Ono što je bilo jezikom treba da poništi priznanjem da je počinio grijeh i traženjem oprosta, kao da kaže: Allahu moj, Ti si moj Gospodar. Ogriješio sam se prema sebi, pa mi oprosti.

Od Ebu Bekra, radijallahu anhu, se bilježi da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Nema čovjeka koji počini grijeh, uzme abdest i uljepša ga, pa klanja dva rekata1, i zamoli Allaha da mu oprosti, a da mu Allah neće oprostiti.”2

Što se tiče onih prijestupa koje je počinio organima, to poništava tjelesnim ibadetima, sadakom i raznim dobročinstvima.”3

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Priprema: Menhedž


1 Mis'ar kaže: “i klanja”, a Sufjan kaže: “a onda klanja dva rekata”.
2 Ebu Davud, 1521; Tirmizi, 306; i drugi i kaže da je dobar.
3 Muhtesaru minhadžil-kasidine, Ibn Kudame, 24.