Naslovnica Edeb - Odgoj Odgoj duše Minuta uz Kur’an – Vjernik ne želi dobročinstvo samo sebi, nego on...

Minuta uz Kur’an – Vjernik ne želi dobročinstvo samo sebi, nego on to želi i drugima

458

Ovaj kratki video klip govori o važnosti dobročinstva drugima.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi

Izvor: Islamhouse.com

Priprema: Menhedz.com