Šta nakon Ramazana – Muhammed Salih el Munedžid

218

Jako poučno kazivanje poznatog šejha Muhammeda el-Munedžida o tome šta raditi nakon ramazana.