Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Pojava da zemlja izbacuje svoje bogatstvo

Predznak Sudnjeg dana: Pojava da zemlja izbacuje svoje bogatstvo

927

Mnoštvo imetka koje će se pojaviti pri kraju dunjaluka desit će se usljed pojave da zemlja izbacuje i otkriva svoje riznice koje su bile skrivene i zakopane, toliko da ljudi više neće imati potrebe za imetkom.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

line quotesZemlja će izbacivati1 najvrijednije iz svoje utrobe, poput komada (cilindričnih stubova) od zlata i srebra, pa će doći ubica i reći: ‘Zbog ovoga sam ubio!’ i doći će onaj koji je kidao rodbinske veze pa reći: ‘Zbog ovoga sam pokidao rodbinske veze!’ i doći će kradljivac i reći: ‘Zbog ovoga mi je ruka odsječena!’ I ostavit će ga (imetak) potom, ne uzevši ništa.

(Bilježi imam Muslim)

Imam Nevevi ovako komentira hadis: “Hadis koristi komparaciju koja znači da će zemlja iz svoje utrobe izbacivati komade koji su bili zakopani. Cilindri (ar.: el-ustvan) su ustvari stubovi, a komparacija sa cilndrima upotrebljena je radi njihove veličine i mnogobrojnosti.” (Šerh Nevevi ‘ala Sahihi Muslim, dio 3., str. 454)

 

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješka:

1Tj. ukazat će se, ili isplivat će iz zemljine utrobe zakopani komadi.