Šta treba reći kada vidimo nešto lijepo | Šejh Muhammed el-Munedždžid

170

Šta treba reći kada vidimo nešto lijepo? Kako je Allahov Poslanik alejhisselam postupao u situaciji kada vidi nešto lijepo.