Pitanje: Kakva je vjerodostojnost hadisa “Allahovim se licem traži samo Džennet”?

Odgovor:

Ovaj hadis bilježi Ebu Davud u svome Sunenu od Sulejmana bin Muaza et-Temimija od Ibn Munkedira od Džabira r.a. da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to rekao. I ovaj isnad (lanac) je daif (slab). U njemu je Sulejman bin Qarm bin Muaz i imami su o njemu govorili.

Pa je Jahja bin Mein rekao: „On je slab (daif).“ Ebu Zur’ah je rekao: „Nije povjerljiv.“ En-Nesai je rekao: „Nije jak.“ Taberani navodi u svome El-Mudžem’ul kebiru od Ebu Muse da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Proklet je onaj ko zatraži Allahovim licem, i proklet je onaj od koga bude zatraženo Allahovim licem, pa uskrati, osim ako je zatraženo nešto nepristojno”. I ovaj hadis također nije autentičan, i slabim ga je ocjenio Ibn Munde u svojoj knjizi Er-redd ala džehmijje i rekao je: “To je zato što je dokazano da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio Allahovim licem i uticao se Allahovim licem, i naredio je da od koga god bude traženo Allahovim licem da dadne… preko veoma poznatih puteva i dobrih lanaca, i oni su navedeni od strane imama od Ammara ibn Jasira, Zejd ibn Sabita, Ebu Usame, Abdullaha bin Dža’fera i drugih”.
I ovo je ispravno mišljenje, i osnovno pravilo je dozvoljenost traženja Dženneta od Allaha Njegovim licem, i drugog mimo toga. I nije ispravno ostavljanje ovog načela osim sa vjerodostojnim dokazom. A Allah najbolje zna.

Autor: Šejh Sulejman bin Nasir el-‘Ulvan

Prijevod: SALAFIMEDIA BALKAN

Izvor: ahlalhdeeth.com