Naslovnica Akida Tewhid Kako to da je Allah i na nebesima i na Zemlji?

Kako to da je Allah i na nebesima i na Zemlji?

579
Nebesa

Pitanje: Allah, dž. š., kaže:  وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ
“On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite”. (Al-An’am, 3) Kako to da je Allah, dž. š., i na nebesima i na Zemlji?

Odgovor: Tumačenje 3. ajeta sure Al-An’am je dvojako:

1- To znači da je Allah, dž. š., Bog na nebesima i Bog na Zemlji, tj. Njega obožava sve živo i neživo i na nebesima i na Zemlji.

2- Nakon što izgovorimo:

وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ

tu napravimo stanku (predah), pa onda nastavimo dalje:

وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

i u tom slučaju bi značenje ajeta bilo: I pored toga što je Allah na nebesima, On savršeno zna sve ono što krijete i što pokazujete na Zemlji. I Njegova uzvišenost iznad nebesa Ga ne sprečava da zna šta sve krijete i šta pokazujete na Zemlji.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Izvor: Minber