Naslovnica Akida Značenje i podjela tevhida

Značenje i podjela tevhida

1816
tevhid

Jezičko značenje: infinitiv glagola vehhade-juvehhidu-tevhiden, učiniti određenu stvar jednom, izdvojiti je između ostalih stvari.

Primjer: Kada kažeš: “Neka niko osim Muhammeda ne izlazi iz kuće.” Na ovaj način izdvojio si Muhammeda od ostalih ljudi i dozvolio samo njemu da izađe iz kuće.

Ili kada kažeš: “Neka niko osim Halida ne ustaje sa skupa.” Na ovaj način izdvojio si Halida i samo njemu dozvolio da ustane sa skupa.

Šerijatsko značenje: Izdvajanje Uzvišenog Allaha u:

1. rububijjetu (stvaranju, vladanju i održavanju),
2. uluhijjetu (obožavanju) i
3. imenima i svojstvima.

Podjela tevhida

Dakle, postoje tri vrste tevhida:

1. tevhidu er-rububijje,
2. tevhidu el-uluhijje i
3. tevhidu el-esma’i ves-sifat.

Značenje tevhida er-rububijje

Značenje tevhida er-rububijje: Izdvajanje Uzvišenog Allaha u:
1. stvaranju,
2. vladanju i
3. održavanju.

Ili kraće rečeno, izdvajanje Uzvišenog Allaha u djelima svojstvenim samo Njemu. Primjer djela svojstvenih Uzvišenom: stvaranje, opskrbljivanje, oživljavanje i usmrćivanje, spuštanje kiše, davanje da niče rastinje i drugo (sva pomenuta djela može da učini samo Allah i ako bi neko tvrdio da je neko od ljudi ili džina u stanju da uradi neko od tih djela (stvaranje, opskrbljivanje…), tada bi taj čovjek počini širk Allahu u rububijjetu, op. Menhedž).

Dokazi za tevhid er-rububijje:

“Samo On stvara i upravlja!” (Prijevod značenja El-E’araf, 54.)

“Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji…” (Prijevod značenja Ali
Imran, 189.)

“Upitaj: ‘Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara
živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim?’ – ‘Allah!’ –
reći će oni – a ti reci: ‘Pa zašto Ga se onda ne bojite?'” (Prijevod značenja Junus,
31.)

Značenje tevhida el-uluhijje (tevhid el-’ibade)

Značenje tevhida el-uluhijje (tevhid el-’ibade): Izdvajanje Uzvišenog Allaha u djelima ljudi, tj. u njihovom obožavanju Njega Uzvišenog.

Primjer djela kojima se obožava Allah: namaz, post, hadždž, oslonac, zavjet, strah, nada, ljubav i drugo (praktično značenje ovoga jeste da ako bi čovjek klanjao namaz nekom drugom mimo Allahu, ako bi postio, obavljao hadž, klao kurban u nečije drugo ime a ne u ime Allaha (za Allaha), ako bi se zavjetovao nekim drugim mimo Allaha, u svim ovim slučajevima osoba čini veliki širk u uluhijjetu, tj. veliki širk u tevhidu ibadeta, op. Menhedž)

Dokazi za tevhid el-uluhijje:

“Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju!” (Prijevod značenja
Ez-Zarijat, 56.)

“I Allahu se klanjate i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!” (Prijevod značenja
En-Nisa’, 36.)

“Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: ‘Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!’” (Prijevod značenja El-Enbija’, 25.)

Značenje tevhida el-esma’i ves-sifat

Značenje tevhida el-esma’i ves-sifat: Opisivanje Uzvišenog Allaha onako kako se On sam opisao u Svojoj Knjizi i kako Ga je opisao Njegov Poslanik od svojstava savršenstva i uzvišenosti, bez tekjifa – govora o kakvoći tih svojstava, temsila – poistovjećivanja i poređenja Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja i obratno, tahrifa – izokretanja značenja tih svojstava i t’atila – negiranja samih svojstava.

Dokazi za tevhid el-esma’i ves-sifat:

“Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.” (Prijevod značenja Eš-Šura, 11.)

“Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!” (Prijevod značenja El-E’araf, 180.)

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema: Menhedž