Naslovnica Islam Islam za početnike Zbog čega su jednom od poznatih učenjaka dali nadimak „Ibnul-kutub“ (Sin knjiga)?

Zbog čega su jednom od poznatih učenjaka dali nadimak „Ibnul-kutub“ (Sin knjiga)?

394
mekteba

Riječ je o poznatom mufessiru i fekihu šafijskog mezheba, a to je imam Ebul-Fadl Dželalud-din Abdur-Rahman Es-Sujuti, rahimahullah, koji je rođen 849 hidžretske godine.

Naime spominje se da je Dželalud-dinovom ocu, koji je također bio učenjak, jednom zatrebala neka knjiga, pa je zatražio od supruge, a koja je tada bila noseća na Dželalud-dina, da mu iz njegove mektebe (biblioteke) donese tu knjigu. Kada je došla u mektebu i počela tražiti dotičnu knjigu, kad ono krene da se porađa, te je u mektebu rodila Dželalud-dina. Ovo je razlog zbog kojeg su ga ljudi kasnije nazvali Sinom knjiga ili Ibnul-kutub, jer se rodio među knjige.

Za njega se kaže da je napisao oko šest stotina pisanih djela, a najpoznatija su:
– El-Džamiul-kebir
– El-Džamius-sagir
– El-Itkan fi ulumil-kuran
– Ed-Durrul-mensur (tefsir)
– Tabekatul-mufessirin
– El-Ešbahu ven-nezairu
– Tenvirul-havalik idr.

Također, ono po čemu se izdvajao od ostalih bilo je i to da nije prilazio vladarima, štaviše na tu temu je napisao risalu čiji je naziv „Ma revahul-esatin fi ademi medži iles-salatin“.

Imam Es-Sujuti je preselio 911. hidžretske godine.

Izvor: En-Nurus-safir an ahbaril-karnil-ašir (51 str.)
Autor: Muhijd-din Abdul-Kadir El-Ajderus (1038 h.g).
Prevod: Menhedž