Naslovnica Fetve Fetve o islamskim obredima Mudrost ljubljenja Crnog kamena

Mudrost ljubljenja Crnog kamena

1746

Pitanje:

Da li je mudrost ljubljenja Crnog kamena u tome da se njime traži bereket?

Odgovor:

„Hvala Allahu,

Mudrost tavafa (obilaženja oko Kjabe) pojasnio nam je Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, kada je rekao:

„Tavaf oko Kjabe, obilaženje Safe i Merve i bacanje kamenčića je propisano da bi se Allah time spominjao i veličao.“

Tako da onaj koji tavafi oko Kjabe svojim srcem veliča uzvišenog Allaha što ga čini od onih koji spominju Allaha. Samim time svaki njegov pokret od: hodanja, ljubljenja Crnog kamena, dodirivanje Jemenskog ugla, pokazivanje rukom ka Crnom kamenu; sve je to od vidova veličanja Uzvišenog Allaha jer su svi ti postupci sastavni dijelovi tog ibadeta, a svaki ibadet ima svojstvo veličanja Allaha u opštem svom obliku. Također, ono što izgovori svojim jezikom od tekbira, zikrova i dova spada u veličanje Uzvišenog Allaha.

Isto tako, ljubljenje Crnog kamena spada u ibadete jer čovjek ljubljenjem Crnog kamena nema nikakav povod za to osim da time Allaha obožava i Njega veliča, kao i da time slijedi Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem. Kao što je potvrđeno u vjerodostojnoj predaji da je Vođa pravovjernih, Omer ibn el-Hattab, radijallahu `anhu, prije nego što bi htio poljubiti Crni kamen govorio:

„Ja znam da si ti kamen i da ne nanosiš štetu niti pribavljaš korist i da nisam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem, da te je poljubio ne bih te ni ja poljubio.“

A što se tiče toga da neke neznalice misle da se ljubljenjem Crnoga kamena ostvaruje traženje bereketa, za što nema nikakve osnove i to mišljenje je odbačeno.

Što se tiče predaja koje se prenose od nekih pokvarenjaka koji su govorili da je tavaf oko Kjabe isto kao i tavaf oko kaburova evlija i da je oboje u tom pogledu isto i ima oblik idolopoklonstva, kažemo da je takav govor rezultat njihovog pokvarenjaštva i nevjerstva. Vjernici obilaze oko Kjabe samo zbog toga što je Allah tako naredio, a ono što se čini po naredbi Allaha to ima propis ibadeta uzvišenom Allahu. Zar ne znaju (ti koji to tvrde) da je činjenje sedžde nekome mimo Allaha veliki širk (mnogoboštvo), ali kada je Allah naredio melekima da sedždu učine Ademu, alejhisselam, dobilo propis `ibadeta? I da je nečinjenje sedžde značilo kufr (nevjerstvo)?

Tako da je jasno da je tavaf oko Kjabe od najuzvišenijih `ibadeta, kao što je i rukn (sastavni dio) u obredima hadždžda, a sam hadždž je jedan od ruknova islama. Zbog toga, onaj koji tavafi oko Kjabe, ukoliko nema gužve, osjeća slast tavafa i njegovo srce osjeća bliskost svome Gospodaru, čime postaje jasna njegova veličina i vrijednost. A Allah je najbolji pomagač.“ (Završen citat)

 

Uvaženi šejh: Muhammed ibn Salih el-`Usejmin, rahimehullah.

Iz djela: Fetava el-`Akideh, str. 28-29.

Izvor: IslamHouse