Naslovnica Islam Iskrice mudrosti 1001 priča: Odustao je od dersa zbog straha od rijaluka

1001 priča: Odustao je od dersa zbog straha od rijaluka

834
Urok

Sin poznatog učenjaka Fudajla ibn Ijjada pripovijeda sljedeće:

“Moj otac je susreo Abdullaha bin El-Mubareka kod ulaza Benu Šejbe, te mu Ibn El-Mubarek reče:

– ‘O Ebu Ali, hajde otiđimo u džamiju kako bi obnavljali znanje’.

– A Fudajl mu reče: ‘Kada dođemo u džamiju, zar mi ne želiš kazivati ono što ja ne posjedujem od znanja? A isto tako da i ja tebi kazujem ono što ti ne posjeduješ od znanja?!’

‘Dakako!’ – odgovori Ibn El-Mubarek.

Pa su obojica otišla i nisu ušli u džamiju.”

Ebu Sulejman El-Hattabi je rekao: “Fudajl se pobojao da iz tog postupka ne proiziđe rijaluk (pretvaranje).”

A slično tome je i sami govor Fudajla: “Učenjaku je bolje da sretne šejtana nego učenjaka poput sebe.”

Iz knjige: 1001 priča
Obrada: Menhedž.com