Naslovnica Edeb - Odgoj Adabi lijepog odnosa prema Allahovom Poslaniku sallahu alejhi ve sellem

Adabi lijepog odnosa prema Allahovom Poslaniku sallahu alejhi ve sellem

203
Muhammed a.s. kaligrafija
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem (kaligrafija)

Vjerovjesništvo ima veliko mjesto u dušama vjernika. Uzvišeni Allah je učinio da pokornost Njegovom Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, bude dio pokornosti Njemu subhanehu ve te'ala, kaže Uzvišeni:

line quotes

“Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu.”

(En-Nisa, 80)

Uzvišeni Allah je naredio da se veliča i poštuje Poslanik sallahu alejhi ve sellem, te da se u njegovom prisustvu i prilikom razgovora sa njim stiša glas, rekavši:

“O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primjetite.” (El-Hudžurat, 2)

Sabit ibn Kajs radijallahu anhu, ashab Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, je imao snažan glas, i bojeći se da ne bude od onih na koga se odnosi ovaj ajet nije dolazio na sastanke i predavanja Poslanika sallahu alejhi ve sellem, pa mu je Poslanik sallahu alejhi ve sellem pojasnio da to nije tako…

Od učtivog i pristojnog ophođenja prema Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, je često donošenje salavata na njaga, sallahu alejhi ve sellem, a to je posebno preporučljivo pri spomenu njegova imena.

Na ovo upućuju riječi Poslanika, sallahu alejhi ve sellem:

“Ko donese jedan salavat na mene, Uzvišeni Allah donese deset salavata na njega”1 ,

i u drugom hadisu:

“Ponižen je čovjek u čijem prisustvu se spomene moje ime a ne donese salavat na mene.”2

Učtivo i pristojno ophođenje prema Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, pored spomenutog, se ogleda u mnogim stvarima, od kojih su najvažnije sljedeće:

– Slijediti njegove naredbe, kloniti se zabrana i pridržavati se njegovog sunneta vanjštinom i unutrašnjošću, jer je Uzvišeni rekao: “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela vaša”3,

i kaže Poslanik, sallahu alejhi ve sellem:

“Sav moj ummet ući će u Džennet, osim onih koji to odbiju”. Rekoše: “A ko će to odbiti, Allahov Poslaniče?” “Ko mi se pokori ući će u Džennet, a ko mi se suprotstavi, taj je odbio”, odgovori on.4

– Voliti Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, više od samog sebe, rođenog djeteta i cijelog svijeta, jer je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, niko od vas neće vjerovati sve dok mu ne budem draži od rođenog djeteta i njegovih roditelja.”5

Značenje hadisa je da iman vjernika neće biti potpun osim sa davanjem prednosti pokornosti Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, nad pokornosti nekom drugom, a da ne govorimo da mu se ne suprotstavlja. Takođe, pokazivanje ljubavi i naklonosti prema onome kome ih je on pokazivao, a nepodnošljivosti prema onome kome ju je on pokazivao, te zadovoljstva sa onim s čim je on bio zadovoljan, a nezadovoljstva sa onim s čim je on bio nezadovoljan, pazeći pri tome da se ne digne iznad nivoa na kojeg ga je Uzvišeni Allah postavio.

Traženje pomoći od Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, upućivanje dove njemu mimo Allaha i druge vrste ibadeta koji se ne čine osim Uzvišenom Allahu, nisu izraz ljubavi prema Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, niti spadaju u učtivo i pristojno ophođenje prema njemu. Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je upozorio od svega ovoga u hadisu u kojem kaže: “Nemojte me uzdizati kao što su kršćani uzdigli sina Merjeminog, uistinu, ja sam Njegov rob, i zato recite: Allahov rob i Njegov Poslanik.”6

Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je to rekao zato da se ne bi nekim od tih puteva unosile novotarije u vjeru, poput novotarija mevluda i njemu slično, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: Onaj ko unese u našu vjeru ono što nije od nje, to mu se odbija.”7

Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je na najsavršeniji način upotpunio vjeru, dostavio poslanicu, izvršio emanet i dao pouku ummetu, kao što kaže Uzvišeni: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maide, 3)

Iz Knjige o lijepom ponašanju i moralu

Bilješke:

1 Muslim, Knjiga o namazu, poglavlje: Preporučljivost ponavljanja za mujezinom, broj 14.
2 Tirmizi, Kjniga o dovama, poglavlje: Riječi Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: “Ponižen je čovjek …”, broj 3545, i u njemu je dodatak, kaže Tirmizi: “Ovaj hadis je hasen garib”.
3 Muhammed 33.
4 Buharija, Knjiga o čvrstom držanju Kitaba i sunneta, poglavlje: Slijeđenje sunneta Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, broj 728.
5 Buharija, Knjiga o imanu, poglavlje: Voljeti Poslanika je dio imana, broj 14, a hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, i Muslim, Knjiga o imanu, poglavlje: Obaveza ljubavi prema Allahovom Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, broj 44, hadis prenosi Enes, radijallahu anhu, i u njemu je dodatak: “… i cijelog svijeta”.
6 Buharija, knjiga: Hadisi o vjerovjesnicima, poglavlje: Riječi Uzvišenog: “I spomeni u Knjizi Merjemu”, broj 3445.
7 Buharija, Knjiga o dogovoru, poglavlje: Kada se dogovore na nepravednom ugovoru, broj 2697, i Muslim, Knjiga o suđenju, poglavlje: Ništavnost neispravnih propisa, broj 1718.