Naslovnica Islam Biografije učenjaka i velikana Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

1481
Biografija ucenjaka

Njegovo ime je Ali b. Hudajr b. Fehd el- Hudajr rođen je 1374 h. u Rijadu. Šejh je završio fakultet „Usulud-din“ na univrzitetu el-Imam u Kasimu 1403 h. (1983). Između 1406. i 1408. h. šejh je postavljen na službi pisara u sudnici Meke, zatim mu je bila ponuđena pozicija kadije koju je on odbio. Nakon što je ministarstvo pravde insistiralo da bude postavljen na tu poziciju šejh je zatražio da se njegove usluge prebace u ministarstvo prosvete ne bi li radio kao profesor na obrazovanju. Šejh je osnovao centar za učenje Kur'ana napamet, održavao je dersove u kojima je podučavao tevhidu, akaidu, fikhu i drugim islamskim znanostima. Putovao je sa mnogobrojnim agencijama za Hadžhž kao njihov muftija i savjetnik za vjerska pitanja postavljen od strane nekih šejhova iz Kasima nebi li održavao predavanja hadžijama pojašnjavajući im šartove, ruknove i vadžibe Hadždža kao i ono što poništava isti.

Šejh Abdul-Aziz b. Baz je dozvolio šejhu Aliju b. Hudajru izdavanje fetvi i odgovore na vjerska i (šerijatsko) naučna pitanja pa je šejh postao kao pouzdani izvor za akidetska pitanja i tumač sunneta, šerijata i vjere islama.

Učitelji i sticanje znanja

Šejh je počeo sticati znanje u njegovoj mladosti kada je pohađao srednju skolu. Prvo što je počeo da uči bio je Kur'an njegovo čitanje i pravila (tedžvid). Učio je Kur'an ispred šejha Abdur-Raufa el-Hannavi. Prije upisa na fakultet šejh Ali b. Hudajr je sticao znanje ispred šejha Alija b. Abdullaha el-Džerdana i šejha Muhammeda b. Muhejzia koji je bio od većih i poznatijih kadija za vreme šejha Muhammed b. Ibrahima Allah im se svima smilovao i uveo u Njegove Džennete.

Šejh je sticao znanje i ispred ostalih šejhova:

 1. Veliki učenjak i šejh Hammud b. Ukla el- Šuajbi. Ispred njega je učio tevhid, akidu i druge islamske nauke. Šejh Hammud b. Ukla je napisao predgovore na tri knjige šejha Alija b. Hudajra kao što je djelo: „El-Džemu’ ve tedžrid fi šerhi kitabit-tevhid“, zatim knjiga „El-Hakaiku fit-tevhid“ i knigu „Et-Tevdihu vet-tetimmat ala kešfiš-šubuhat“.
 2. Šejh Muhammed b. Salih el- Mensur. Od njega je šejh učio tevhid, fikh, nasljedno pravo, hadis i gramatiku i to od 1409 do 1413 h. godine.
 3. Šejh Muhamed b. Salih el-Usejmin, šejh je od njega uzimao znanje iz fikha od 1400 do 1403 h. godine
 4. Šejh Abdullah b. Muhammed b. Abdullah Alu Husejn od koga je uzimao znanje iz fikha.
 5. Šejh i zahid (asketa) Muhammed b. Sulejman el-Ulejt, šejh je ispred njega čitao gnjige o zuhdu, kao što je „Kitabuz-zuhd“ od El-Vekia’, kao i knjigu „El- vera'“ od Ahmeda b. Hanbela, Allah im se svima smilovao.

Pored ovih učenjaka šejh je sticao znanje ispred mnogih drugi učenjaka za vreme njegovih studija na fakultetu.

Podučavanje znanju

Šejh je držao predavanja na kojima je podučavao njegove učenike tevhidu, akaidu, fikhu. Prvi šejhov ders je bio iz fikha i terminologije hadisa i to 1405 h. godine na kome je prisustvovalo oko pet učenika. Nakon toga je šejh nastavio sa podučavanjem sve do ovog našeg vremena, a najčešće je održavao dersove posle sabah i jacije namaza. Ispred njega stiče znanje veliki broj učenika, mnogi od njih su postali kadije, doktori, profesori, daije idr.

Pisana djela

Od najpozantijih šejhovih dijela koje koriste njgovi učenici su iz tevhida i fikha. Neke od njegovih štampanih knjiga su:

 • „El-Hakaiku fit-tevhid“,
 • El-Džemu’ vet-tedžrid fi šerhi kitabit-tevhid“,
 • „Et-Tevdih vet-tetimmat ala kešfiš-šubuhat“, knjiga u kojoj je sakupio fikhske mesele za koje postoji jednoglasan stav islamskih učenjaka (idžma’),
 • ‘“El-Mu'atesar šerh kitabut-tevhid“,
 • „El-Vidžaze fi šerhil-usulis-selase“,
 • „Ez-Zinadu fi šerhi luma’til-ia'tikad“ i mnoga druga dijela.

Izvor: http://ar.wikipedia.org/
Prijevod sa arapskog: Menhedž