Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Predznak Sudnjeg dana: Nastupanje vremena kada će se umnožiti učači Kur'ana, a...

Predznak Sudnjeg dana: Nastupanje vremena kada će se umnožiti učači Kur'ana, a smanjiti broj učenjaka koji razumiju vjeru

780
Učenje Kur'ana

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da je jedan od predznaka Sudnjeg dana to da će se pojaviti mnogo učača a umanji­ ti broj učenjaka.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Po­slanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Doći će vrijeme da će biti mnoštvo učača, a malo učenjaka (fakiha) i nestat će znanja, a umnožit će se el­-herdž.” Upitali su ashabi: “A šta je el-herdž?” A Poslanik odgovori: “Ubijanje između vas. I potom će doći vrijeme da će ljudi učiti Kur'an a da im neće prelaziti grkljane, pa će doći vrijeme da će se munafik, nevjernik, onaj koji Allahu ravnog pripisuje raspravljati sa vjernikom oko svega što kaže.”1

Stvari će biti još gore kada nestane znanja tako što će nestati učenjaka, do te mjere da neće ostati ni jedan, pa će ljudi uzeti neznalice za vjerske vođe, i tražit će od njih fetvu, a ovi će je bez znanja davati i druge u zabludu odvoditi.

Naime, Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista Allah, ‘azze we džell, neće uklonuti znanje njegovim jednostavnim povlačenjem od ljudi, nego će znanja nestati sa nestankom učenih, dotle da neće ostati niko učen. Pa će ljudi uzeti za vođe neznalice, i pitat će ih, a ovi će im davati fetve bez znanja, sami u zabludi i druge u zabludu odvodivši.”2

Znači, uklanjanje znanja od ljudi, nije puko brisanje znanja iz ljudskih grudi i glava koje ga nose, nego je to nestajanje ilma sa smrću učenih. Tada će ljudi početi uzimati neznalice za muftije a oni će sa svojim neznanjem u zabludu odovoditii druge i sebe.

Eto, u posljednjih desetak godina naš ummet je doživio velike gubitke sa smrću velikih učenjaka koji su imali ogromnu ulogu u njegovoj poduci i uputi. Tako je 1420. h.g. (1999. po Isau) na ahiret preselio imam Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, predsjednik Komisije velikih učenjaka Saudijske Arabije, a godinu poslije (1421. h. l 2000. m.) preselio je šejh Muhammed ibn Salih el-‘Usejmin, a također 1420. h. presilo je šejh muhaddis Muhammed Nasiruddin Albani, i drugi učenjaci našeg ummeta.

A ako opet pogledamo danas naš ummet, vidjet ćemo kako su mnogi ljudi, posebno  omladina, zauzeti uljepšavanjem glasa pri učenju Kur'ana i što izabranijom melodijom, dok su u isto vrijeme zapostavili šerijatsko znanje i poduku, da pojedini ne znaju ni najosnovnije stvari iz vjere, npr. o abdestu, namazu i sl.

 

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Bilježi Hakim i ocjenjuje ga vjerodostojnim, s njim se složio Zehebi. Bilježi također Taberani u El-Evsetu, a hadis ima slične predaje u dva Sahiha.

2 Bilježe imami Buhari i Muslim.