Naslovnica Opšti mudžtehidi Ibnul-Kajjim el-Dževzijje Pokuđenost zaokupljenosti imetkom, vlašću, ugledom, ženama…

Pokuđenost zaokupljenosti imetkom, vlašću, ugledom, ženama…

139
islam, granada, historija

Pokuđenost zaokupljenosti imetkom

Pokuđena je svaka zaokupljenost; bilo da se radi o zaokupljenosti gomilanjem imetka, o zaokupljenosti vlašću, ugledom, ženama, ili čak i sakupljanjem hadisa ili neke nauke, a pogotovo ako za tom naukom ne postoji potreba. Zatim, tu je i zaokupljenost sabiranjem knjiga i zbirki, ili zaokupljenost teoretisanjem i raznim pitanjima, te njihovim raščlanjivanjem i izmišljanjem nerealnih i nestvarnih naučnih dilema i problema.

Zaokupljenost povećanjem, u suri Et-Tekasur znači nastojanje čovjeka da ima više od drugih. Takav je postupak pokuđen, osim ako se radi o pokornosti Allahu Uzvišenom, kada se zaokupljenost iskazuje u nadmetanju u činjenju dobra.

U vezi s tim hafiz hadisa Ez-Zehebi navodi nam primjer u djelu Sijeru a'lamin-nubela’, 18/180, u biografiji hafiza Hamze el-Kinanija, koji je rekao: “Zabilježio sam jedan hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., predanjem od oko dvije stotine različitih prenosilaca, pa sam zbog toga bio veoma sretan i to me zadivilo. Nakon toga usnio sam Jahjaa b. Meina (israknuti hadiski učenjak i kritičar), pa sam mu rekao: ‘O Ebu Zekerijja, zabilježio sam hadis putem dvije stotine različitih prenosilačkih nizova!’ On je nakratko zašutio, a zatim mi reče: ‘Bojim se da ne budeš ud onih koji su spomenuti u ajetu: ‘Zaokuplja vas nastojanje za sabiranjem mnoštva!'”

Iz knjige “Riznica znanja”
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje
Priprema i naslov: Menhedž