Naslovnica Historija Bitka u kojoj je izgubljeno 1000 očiju!

Bitka u kojoj je izgubljeno 1000 očiju!

1592
strijelci slika

Halidovo osvajanje grada El-Enbara (Irak)

Kada je Halid b. Velid, radijellahu anhu, došao do El-Enbara zatekao je handak (rov) koji je bio iskopan oko grada, jer je među njegovim stanovnicima bilo i perzijanaca, a čija je strategija bila kopanje rovova prilikom napada neprijatelja.

Nakon neuspjelih pokušaja za ulazak u grad, Halid naređuje vojsci da svi – kao jedan – gađaju neprijatelje strijelama, te im je rekao: “Ciljajte im njihove oči!”, pa su oni na njih ispalili ogroman broj strijela.
Allahovom voljom, te strijele su baš pogađale njihove oči, pa su neprijatelji počeli vrištati i među njima se čulo: “Ljudi El-Enbara su izgubili oči!” Prenosi se da je tada izgubljeno hiljadu oka, te je zbog toga ova bitka i nazvana “M’areketu zatil-‘ujun” – Bitka očiju.

Kada je to ugledao njihov vođa, čije je ime bilo Širazad, on je poslao svoje izaslanike kako bi sa Halidom dogovorili primirje. Halid mu je postavio određene uvjete koji Širazadu nisu odgovarali, te zbog toga nije postignuto primirje.

Zatim islamski vojskovođa, Halid b. Velid, odlučuje napasti El-Enbar. No, znajući da je grad okružen handakom, on donosi odluku da se sve starije deve, koje je muslimanska vojska posjedovala, zakolju, i da se njihova tijela bace u handak kako bi se napravio “most” koji će omogućiti mudžahidima dolazak do grada.

Vidjevši taj postupak, Širazad je shvatio da ne može izići na kraj sa islamskom vojskom, te bi prinuđen da sklopi primirje sa Halidom udovoljavajući njegovim uvjetima, kako bi sebe i svoj narod sačuvao od poraza.

Širazad je Halidu predao grad, te mu zatražio da ga otpremi na sigurno mjesto, što je Halid i učinio. Ubrzo nakon toga, ashabi su od stanovnika El-Enbara naučili pisati i čitati na arapskom, jer su između ostalih od stanovnika grada bili i arapi, koji su, opet, arapsko pismo naučili od starih arapa – Benu Ijad – a kojima je nastanjivanje u Iraku dozvolio Nabukodonosor.

Izvor: El-Bidaje ven-nihaje (6/348), El-Kamil fit-tarih (2/241), Tarih Ibn Haldun (2/511).
Priprema: Menhedž