Naslovnica Islam Brak i porodica Da li smijem tražiti razvod braka zbog toga što me muž vrijeđa?

Da li smijem tražiti razvod braka zbog toga što me muž vrijeđa?

3592
razvod braka

Pitanje: Bila sam u braku koji nije bio skladan. Moj suprug bi me često vrijeđao i omalovažavao. Iz određenih razloga, jedno vrijeme smo živjeli udaljeni jedno od drugog. Moj suprug mi je jednom dao razvod, ali smo se kasnije pomirili, da bi mi prije mjesec dana rekao da više ne želi da budemo u braku i da nismo u braku, ali nije jasno izgovorio riječi da me razvodi. Nakon ovoga i dalje smo ostali u kontaktu, zbog djeteta, ali mi je on počeo pisati na način kao da smo i dalje u braku, te je slao svoje slike.

Moje pitanje glasi: Da li smo mi sa islamskog stanovišta još uvijek u braku? Ako jesmo, ima li hajra u ovakvom odnosu i da li dijete treba biti motiv mog sabura i konstantnog trpljenja kritika i uvreda? Napominjem da on ne šalje novac za dijete, a meni zabranjuje da radim, iako ja nemam nikakvih primanja, nego moj otac vodi brigu o meni i djetetu. Šta mi savjetujete?

horizontalna linija

Odgovor:

S obzirom da je situacija koju si navela kompleksna, onda isto tako zahtjeva precizno razmatranje i detaljan odgovor, a mi ćemo nastojati da govor bude što kraći i jednostavniji, inšaallah.

U islamu veza između supružnika se prekida na dva načina:

1. Talak (طَلاَق) –  to je kada čovjek želi da razvede svoju suprugu, i tada je dužan, ako još uvijek nije, da joj isplati cijeli mehr (vjenčani dar).1

2. Fesh (فَسْخ) – to je poništavanje bračnog ugovora po šerijatskoj ili sudskoj odluci. Kao na primjer: ako sklapanje braka nije ispunjavalo nešto od obaveznih uvjeta kao što je to odobrenje staratelja, on je automatski nevažeći po šerijatu i nema potrebe da se čeka nečija odluka o poništavanju istog. A kada je u pitanju kadijsko (sudsko) poništenje, to je onda kada se čeka kadijina odluka o poništenju braka, kao na primjer: kada je suprug u zatvoru ili odsutan i ništa se o njemu ne zna, u ovoj situaciji, nakon zahtjeva supruge i njenog pokretanja slučaja, kadija može poništiti bračni ugovor. Kada je fesh u pitanju, a on ima mnogo oblika, vraćanje ili nevraćanje mehra zavisi od same situacije i međusobnog dogovora supružnika.2

Talak se dijeli na dvije vrste:

1. Talak sarih (طَلاَقٌ صَرِيحٌ) – jasan ili precizan razvod; a to su izgovorene riječi koje direktno ukazuju na razvod braka, kao na primjer da muž kaže ženi: „Ti si razvedena“ ili: „Razveo sam te“. Ovaj razvod je važeći i prihvata se samim izgovaranjem čovjeka, i nema potrebe da se razmatra njegov nijjet.

2. Talak kinai (طَلاَقٌ كِنَائِيٌ) – nejasan ili dvosmislen razvod; a to su izgovorene riječi koje ne ukazuju direktno na razvod braka, već može a i ne mora značiti razvod braka, kao na primjer da muž kaže ženi: „Idi svojima ili svojoj kući!“ ili: „Gotovo je među nama!“ i slično tim izrazima. Da bi ovaj talak bio prihvaćen i važeći mora se vratiti na muža i razmotri njegov nijjet, i vidjeti šta je tim riječima ciljao, pa ako je stvarno ciljao na talak onda je time razveo svoju ženu, ako, pak, negira da je ciljao razvod onda se neće računati kao talak.3

Žena ima pravo da traži razvod braka, bio to talak ili fesh u pitanju, kod kadije u sljedećim situacijama:

– Kada muž ne izvršava bračna prava prema supruzi, kao što je neizdržavanje, u što spada obezbjeđivanje hrane, odjeće i stanovanje, ili neupražnjavanje spolnog odnosa.

– Kada muž čini nepravdu supruzi, kao što je udaranje bez povoda, proklinjanje, vrijeđanje, ponižavanje itd., makar se to dogodilo samo jednom, ona ima pravo da traži poništavanje braka.

– Ako trpi štetu zbog njegovog putovanja duže od šest mjeseci, kao na primjer da strahuje od upadanja u zinaluk (preljubu) zbog njegovog odsustva.

Isto tako ako je muž osuđen na zatvor dugi niz godina, ili ako je nestao, i žena kaže da trpi štetu i da se boji za svoju čast, dozvoljeno joj je da pokrene slučaj za poništavanje braka kod kadije.

– Kada žena uoči kod muža neku mahanu zbog koje je dozvoljeno tražiti razvod braka, kao na primjer da je muž neplodan, ili ne može imati spolni odnos, ili posjeduje neku opasnu bolest isl.

– Kada muž počne činiti velike grijehe, ili prestane izvršavati vjerske obaveze poput posta i slično, te nakon što ga je savjetovala, upozoravala i saburala na tome, ako i dalje ustraje u tim haramima, ona ima pravo na razvod braka.

– Ako iz nekog razloga4 žena osjeti odbojnost prema mužu, i više nije u stanju da živi sa njim, ona ima pravo da traži poništavanje bračnog ugovora, stim što se ovoj situaciji daje poseban naziv i propis u šerijatu, to se naziva hul'ah (خُلْعَة), i znači da je žena ta koja traži da se prekine braćni ugovor i time oslobodi od muža, s tim što je dužna da mu vrati mehr nakon poništavanja bračnog ugovora, jer je ona povod za isti a ne muž. Bez imalo sumnje da i ova situacija potpada pod fesh općenito, jer i u ovoj situaciji brak poništava kadija.5

Kada muž na šerijatski ispravan način pusti ženu dok je ona čista i nije prethodio spolni odnos, on ima pravo da je vrati dok je još u svom iddetu (čekanju koje traje tri hajda odnosno mjesečna ciklusa). Ako, pak, prođe njen iddet i nije je do tada vratio, onda ako je želi nazad mora ponovo sklopiti bračni ugovor na šerijatski poznati način. On ima pravo na dva talaka i dva vraćanja, jer trećim talakom ona više prestaje biti njegova žena, i nema je pravo oženiti sve dok se ne uda za drugog čovjeka, pa tek nakon što je on svojevoljno razvede, ona se može ponovo udati za prvog.

Kada je riječ o hul'i ona je – po ispravnijem mišljenju – poništavanje braka a ne talak (koji je isključivo pravo muža), i zato kada se supružnici rastave po hul'i oni imaju pravo da ponovo sklope bračni ugovor i postanu supružnici, i to se ne računa kao jedan talak – po prioritetnijem mišljenju –, jer je hul'a ženinim povodom. Ovo je ta razlika između talaka i hul'e.6

Ono što se nalazi u fikhskim knjigama kada je u pitanju fesh (poništavanje braka) učenjaci kažu da to vrši kadija, jer je njegova dužnost. Međutim, ako iz određenih razloga ne postoji kadija ili nije prisutan, onda u iznimnim situacijama funkciju kadije preuzima učen čovjek koji je poznat po znanju, bogobojaznosti i povjerljivosti. To je zbog toga što ovakva pitanja ne smijemo ostaviti neriješenim, jer bi se time mnogim muslimanima nanijeli veliki i ozbiljni problemi, a u islamu je poznato pravilo: „Poteškoća pribavlja olakšicu“.7

Po pitanju toga kada počinje računanje iddeta učenjaci imaju različite stavove. Ispravnije mišljenje je da računanje iddeta počinje onog momenta kada je muž dao talak (tj. izgovorio riječi talaka) ili preminuo. Pa shodno tome žena će početi računati svoj iddet od vremena kada je muž izgovorio riječi talaka ili onog momenta kada je preminuo, a ne od vremena kada je ona to saznala, ma koliko god prošlo od toga.8

Ovo je bilo ukratko što se tiče šerijatskih propisa. A sada ćemo spomenuti naše viđenje o konkretnoj situaciji.

On je tebi dao jedan talak pa te vratio, zatim ti je kazao da te ne želi više i da niste u braku, što mi shvatamo kao drugi talak pa makar bio kinai (onaj indirektni), ako je sve do tada bilo ispravno i po pitanju braka i po pitanju prvog vraćanja. Znači da je on tebi dao dva talaka, ali nisi navela da li te je vratio nakon drugog talaka, jer nisi spomenula (vrijeme) kada ti je rekao „da te ne želi i da niste u braku“, a niti da li te je nakon tih riječi vratio!

Pretpostavimo da još nije istekao tvoj iddet od dana kada ti je to rekao (tj. dao drugi talak), on te može vratiti nazad po drugi put konkretnim riječima, tj. da ti kaže: „Vraćam te i ti si mi još uvijek žena“. U slučaju da je prošao tvoj iddet (od tri mjesečna pranja) a nije te jasno vratio, onda više ti nisi njegova žena; a mogao bi te vratiti tek nakon što bi ponovo sklopili bračni ugovor onako kako je to učinjeno i prvi put, tj. uz tvoj pristanak, pristanak tvog staratelja, dva svjedoka i određivanje mehra. To je što se tiče njegovog talaka i tvog statusa kao njegove žene.

Zatim, on je dužan i obaveza mu je da izdržava svoje dijete bila ti još uvijek s njim u braku ili ne, a dužan je tebe da izdržava ako si još uvijek njegova žena. I ako to ne ispunjava on je grešan i to će mu se računati kao dug prema vama, za koji će, ako ne bude namirio na dunjaluku, odgovarat pred Allaha na ahiretu.9

Ako si ti njegova žena, onda svakako ima pravo da vodi brigu o vama, i da brine o tvojim postupcima i djelima, pa i o tome kada izlaziš vani radi potrebe da li je to propisno i po šerijatskim uslovima ili nije. Međutim, ako bi pretpostavili da ti nisi više njegova žena zbog isteka iddeta, on nema pravo da ti prigovara ili bilo šta naređuje kao muž, ali sa islamske strane i imanske veze može te savjetovati i ukazati na jasne prekršaje kada se dogode. A što se tiče kontakta, nemaš potrebe da s njim kontaktiraš osim kada je u pitanju vaše dijete, drugim riječima kada hoće da razgovara sa svojim djetetom, ili kada treba poslati novac za njegovo izdržavanje isl., a sve ostalo mimo toga je suvišno i nema pravo na to.

Što se tiče tvog rada izvan kuće radi izdržavanje sebe i svog djeteta, najbolje je da nađeš posao koji neće od tebe zahtjevati izlazak iz kuće i miješanje sa muškarcima. Dočim, ako ne možeš naći osim ono u čemu ima izlazak iz kuće i djelimično miješanje sa muškracima, kao što je rad u nekoj islamskoj radnji, hidžab butiku isl., onda ti se zbog potrebe to dozvoljava, inšaallah, ako nemaš drugi način za izdržavanje, pa makar bilo to od strane tvog oca koji nije musliman.10

Ovo je ono što mi vidimo shodno tvom izlaganju, a stvarnost i istinu samo Allah Uzvišeni zna.

Odgovorio: Emir Krčo

horizontalna linija

1 El-Mevsu'atul-fikhijjetul-kuvejtijje (29/5).
2 El-Mevsu'atul-fikhijjetul-kuvejtijje (32/131).
3 El-Mevsu'atul-fikhijjetul-kuvejtijje (29/26).
4 Pod razlogom ovdje ciljamo na fizički izgled, kao na primjer da joj se ne sviđa njegov izgled, a što se je i dogodilo za života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se od Ibn-Abbasa da je kazivao: ‘Supruga Sabita b. Kajsa došla je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: ‘Allahov Poslaniče, ja se ne žalim na Sabita b. Kajsa zbog njegova ponašanja ili vjere, ali ne volim doći u priliku da činim djela koja su zabranjena po islamu (tj. da zbog toga što ga više ne volim da mu ne ispunjavam njegovo pravo kod mene). „Hoćeš li mu vratiti bašču?“, upita je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a ona odgovori: ‘Hoću.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče Sabitu: „Uzmi bašču, a nju pusti!“. El-Buhari (5273)
5 El-Mevsu'atul-fikhijjetul-kuvejtijje (29/57).
6 El-Mevsu'atul-fikhijjetul-kuvejtijje (19/234).
7 El-Vedžiz fi šerhi el-kava'idil-fikhijje (60 str.) od Abdul-Kerima Zejdana.
8 El-Mevsu'atul-fikhijjetul-kuvejtijje (29/326).
9 El-Mevsu'atul-fikhijjetul-kuvejtijje (29/353).
10 El-Vedžiz fi šerhi el-kava'idil-fikhijje (222 str.) od Abdul-Kerima Zejdana.