Naslovnica Akida Brdo u Džehennemu

Brdo u Džehennemu

2417
Dzehennem ilustracija
Ilustracija

Ebû Se´îd el-Hudrî je ispričao da je Vjerovjesnik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao o Allâhovim (azze ve džell) Riječima ”Ja ću opteretiti njega usponom” (Kur'an,  74:17)

”To je brdo od vatre na koje će se morati penjati. Kada stavi svoju ruku na njega, ona se istopi, a kad je podigne, ona se povrati. Kada stavi svoju nogu na njega, ona se istopi, a kada je podigne, ona se povrati. On će se penjati sedamdeset godina. Zatim će padati isto toliko.”  (Et-Tirmzî (2579), Ahmed (3/75), Ibn Hibbân (2600) i el-Hâkim (2/507))

Prenose ga Imâm Ahmed i drugi sa sličnim značenjem. Et-Tirmizî ga prenosi ukratko sa formulacijom:

”Uspon je brdo od vatre uz koje će se nevjernik penjati sedamdeset godina. Zatim će padati isto toliko ponavljajući to.”

On je rekao:

”Hadis je stran i mi poznajemo da je prenešen od Vjerovjesnika (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) samo preko Ibn Lahî´ah od Derrâdža.”

Amr bin el-Hâris ga je također prenio od Derrâdža, što prenosi el-Hâkim koji je rekao:

”Lanac prenosilaca je autentičan.”

Simâk prenosi od ´Ikrime, od Ibn ´Abbâsa koji je rekao o ajetu ”Ja ću opteretiti njega usponom”:

”To je jedno brdo u Vatri.”

Mi smo ga također prenijeli jednim putem u kojem ima slabosti, od ez-Zahhâka, od Ibn ´Abbâsa koji je rekao:

”To je jedno klizavo brdo u Vatri. Svaki put kada se prkosni griješnik pokuša penjati, okliznut će se i pasti u Vatru.”

Ibn-us-Sâ’ib je rekao:

”To je brdo od glatkih kamenja u Vatri. Biće mu naređeno da se penje. Kad se već popne na vrh, biće vraćen nazad na dno. Ponovno će mu biti naređeno da se penje i to će se ponavljati. Sprijeda će biti vučen lancima a sa pozada će biti udaran maljevima. Penjanje na njega traje četrdeset godina.”

Šufejj bin Mâti je rekao:

”Postoji brdo u Paklu koje se zove “Sa´ûd“. Nevjerniku uzme četrdeset godina da se popne na njega.”

Prenosi ga Ibn Ebî Dunjâ.

Autor: Imâm Zejn-ud-Dîn bin Redžeb el-Hanbelî (d. 795)
Izvor: at-Takhwîf min-an-Nâr, str. 94-95