Naslovnica Islam Rekaik Deset stvari koje od vjernika odstranjuju kaznu za grijehe

Deset stvari koje od vjernika odstranjuju kaznu za grijehe

2469
Islamski wallpapers

Ko god bude izostavljen iz ovih deset uzroka neće moći kriviti nikoga osim samoga sebe.

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao: “Kazna za grijehe koje počini vjernik se od njega uklanja na deset načina:

1. Vjernik se pokaje Allahu (tevba), pa Allah primi njegovo pokajanje. Onaj ko se pokaje za grijeh je poput onog koji nikako i nema grijeha.

2. Vjernik traži oprost od Allaha (istigfar), pa mu Allah oprosti.

3. Vjernika čini dobra djela koja brišu grijehe, jer dobra djela brišu loša.

4. Njegova braća u vjeri dove za njega ili traže oprosta za njegove grijehe tokom njegovog života ili nakon smrti.

5. Ili braća vjernici mole Allaha da tom čovjeku kao poklon podari njihovu nagradu za učinjena dobra djela.

6. Njegov Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, se za njega zauzima (čini šefa'at na Sudnjem danu).

7. Allah vjernika iskušava u životu na ovom svijetu što je iskupljenje za njegove grijehe.

8. Allah vjernika iskušava u životu u berzahu (kaburu) čime se njegovi grijesi iskupljuju.

9. Allah vjernika iskušava u toku različitih etapa Sudnjega dana čime se grijesi vjernika brišu.

10. Ili se vjerniku smiluje Najmilostiviji od svih koji su milostivi.

Ko god bude izostavljen iz ovih deset uzroka neće moći kriviti nikoga osim samoga sebe.“

Iz knjige: Medžmu'u-l-Fetava, 1:45, 7:487.
Autor: Ibnu Tejmijje