Naslovnica Islam Islam za početnike Brisanje mnoštva grijeha bez ulaganja velikog napora

Brisanje mnoštva grijeha bez ulaganja velikog napora

935
u dzamiji

Imam i muhaddis Ibn Bettal, rahimehullah, je kazao:

“Ko bude imao mnoštvo grijeha i htjedne da mu ih Uzvišeni Allah ukloni bez da on uloži veliki napor, neka iskoristi priliku da što više sjedi i ostaje na svom mjestu nakon namaza, kako bi meleki upućivali što više dova za njega i tražili istigfara (oprosta), onda se je za nadati da će takvom biti uslišana dova zbog riječi Uzvišenog: ‘I oni će se samo za onoga s kim On bude zadovoljan zauzimati’. (El-Enbija, 28)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavijestio da onaj čije se aminovanje poklopi sa aminovanjem meleka bit će mu oprošteni prijašnji grijesi, a aminovanje meleka biva samo jednom onda kada i imam aminuje, dok njihovo upućivanje dova za onoga ko sjedi na svom mjestu nakon namaza jeste uvijek, dokle god on sjedio na tom mjestu, njemu je preče da mu bude uslišano.“

Šerh Sahihil-Buhari (3/114) od Ibn Bettala
Prevod i priprema: Menhedž