Naslovnica Edeb - Odgoj Iza lošeg djela uradi dobro koje će ga izbrisati

Iza lošeg djela uradi dobro koje će ga izbrisati

317
islam

Uzvišeni Allah kaže: “Doista dobra djela brišu loša. To je opomena, onima koji opomenu prihvataju.”

Poslanik alejhi selam kaže:Nakon lošeg djela učini dobro koje će ga izbrisati”  i na ovaj način objašnjava kako se ispravljaju greške.

U dva “Sahiha” od Ibn Mesuda radijellahu anhu stoji da je neki čovjek poljubio neku ženu koja nije njegova supruga. Zatim je došao Vjerovjesniku, alejhi selam, pa mu je to spomenuo na što Poslanik alejhi selam nije ništa progovorio sve dok nije bio objavljen ovaj ajet. Onda ga je pozvao i proučio mu taj ajet, a neko od prisutnih upita: “Da li je ovaj propis iz ajeta samo za njega, ili uopšteno za sve ljude?” Poslanik odgovori: Naprotiv, uopšteno i za sve ljude.”

Neka ti bude praksa u životu da nakon nekog lošeg djela, ako ti se desi, uradiš neku vrstu pokornosti ili ibadeta kojim ćeš izbrisati taj grijeh. Ne dozvoli šejtanu da te onemogući u ispravljanju grešaka pod izgovorom da je to nifak.

– Neka od tih dobrih djela mogu biti učenje Kur'ana, dijeljenje sadake, klanjanje nafila namaza, istigfar itd.

Od spletki i varki šejtana:

– Rečeno je El-Hasenu el-Basriju: “Zar se neko od nas ne stidi svoga Gospodara onda kada se kaje za svoje grijehe, zatim se opet vrati grijesima, a zatim se opet kaje, pa se opet nakon toga vrati grijesima?” El-Hasan odgovori: “Šejtan bi baš volio da se vi prestanete kajati, zato nikada ne odustajte od istigfara!”

Prava propast:

– Umer bin Abdulaziz je rekao u jednoj svojoj hutbi: “O ljudi, ko počini neki grijeh, neka traži oprosta od Allaha i neka se pokaje, pa ako opet učini, neka opet traži oprosta od Allaha i neka se pokaje, pa ako opet učini, neka opet traži oprosta od Allaha i neka se pokaje, pa doista su to grijesi koji su okačeni o vratovima ljudi, a zaista je prava propast u ustrajanju na njima.”

– Uzvišeni je obavjestio u Svojoj Knjizi na mnogim mjestima da će onome ko se pokaje od grijeha uistinu biti oprošteno i primljeno pokajanje: Osim onih koji se pokaju i povjeruju i dobra djela budu radili- to su oni kojima će Allah njihova loša djela zamjeniti dobrim djelima.”

Šta briše grijehe

– Od Ebu Bekra es-Sidika radijellahu anhu se prenosi da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Nema čovjeka koji počini grijeh, a zatim ustane pa se abdesti, klanja i traži oprosta od Allaha, a da mu Allah neće oprostiti” – zatim je proučio ajet: I onima koji, kada učine nešto loše, ili sebi nasilje učine, Allaha se sjete i oprost za grijehe svoje mole!”

– Navodi se u dva “Sahiha” od Osmana radijellahu anhu da se on jedne prilike abdestio, a zatim rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika alejhi selam kako se abdestio kao ja, a zatim rekao: ‘Ko se abdesti kao ja, zatim klanja dva rekata ne razmišljajući o ničemu drugom osim o namazu, bit će mu oprošteno ono što mu je prethodilo od grijeha.'”

– Isti izvor navodi i predaju od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Ko bude izgovorio: subhanallahi ve bihamdihi sto puta u toku dana sa njega će spasti njegovi grijesi makar ih bilo kao morske pjene.”

– I ova predaja se nalazi u dva “Sahiha”: “Ko bude izgovorio: la ilahe ila-llahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku, ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu, ve huve ala kuli šejin kadir (Nema drugog boga do Allaha Jedinog Koji sudruga nema, Njemu pripada vlast, i Njemu pripada zahvala, On oživljuje i usmrćuje, i On sve može) sto puta u toku dana, to će mu se računati kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano sto dobrih djela, a obrisano sto loših djela i to će mu biti štit od šejtana cijeloga dana sve dok ne omrkne – i niko nije učinio nešto što je bolje od njega osim neko ko izgovori ove riječi više puta.”

– El-Hasen je upitan o čovjeku koji se ne susteže od grijeha, ali i pored toga njegov jezik ne prestaje spominjati Allaha, pa je rekao: “Uistinu je to dobra pomoć.”

– Ata je rekao: “Ko bude sjedio u halki zikra biti će mu oprošteno deset halki u kojima je bilo batila. Neko reče: “Kao da je to Ata shvatio iz toga da jedno dobro djelo briše deset loših.”

– Poslanik alejhi selam je rekao: Zar da vas ne uputim na ono s čime Allah briše loša djela, a podiže stepene? Pravilno uzimanje abdesta, puno koraka prema mesdžidima, iščekivanje sljedećeg namaza nakon obavljenog namaza.”

– Prenešeno je od više ashaba da su rekli da ljudi tokom dana sagorjevaju sa grijesima, pa kad god budu klanjali neki namaz od farzova, oni ugase te svoje grijehe.


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje