Naslovnica Islam Dove Kada se uslišava dova?

Kada se uslišava dova?

1829
dova

Uzvišeni Allah kaže: “I Gospodar vaš reče: ‘Molite Me, Ja ću vam se odazvati.'”

Stvari na koje moraš obavezno da paziš u svojoj dovi

1 Dova s priželjkivanjem i iščekivanjem

Doista je dova naređena i obećano je da će ona biti uslišana.

– U četiri “Sunena” zabilježena je predaja od En-Numana bin Bešira da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Zaista je dova ibadet zatim je proučio: “I Gospodar vaš reče: ‘Molite Me, Ja ću vam se odazvati.'”

2 Prisutnost srca i iščekivanje Allahovog, aze ve džel, odaziva na dovu

…kao što je Et-Tirmizi zabilježio predaju od Ebu Hurejre da je Poslanik alejhi selam rekao: Dovite Allahu i budite ubijeđeni u uslišanje dove; doista Allah ne prima dovu koja je upućena iz nemarnog srca.”

3 Nepožurivanje

Ne ostavljaj dovu zbog toga što ti nije uslišana onda kada ti to želiš. To požurivanje je prepreka u uslišavanju dove, a postavljena je tu kako rob ne bi prestao da iščekuje uslišanje dove makar to potrajalo, jer Uzvišeni, doista, voli one koji Ga često mole.

Uslišanje dove je zagarantovano

– Od Allahove milosti prema Njegovom robu je i to da rob traži od Njega neku dunjalučku potrebu, pa je On Uzvišeni njemu ispuni i nadoknadi mu s nečim što je bolje od toga, ili da On time ukloni od njega neko zlo, ili da mu je sačuva za ahiret (tj. nagradu za tu dovu); sa upućenom dovom može mu oprostiti grijeh, kao što se navodi u hadisu Džabira radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao:

Nema nikoga ko upućuje dovu tražeći od Allaha a da mu Allah neće dati to što je tražio, ili da ga time sačuva od zla poput toga, sve dok ne bude zatražio grijeh ili kidanje rodbinskih veza.”

– Prenosi se od Enesa radijellahu anhu da je rekao: “Nemojte posustajati od dove, pa uistinu niko neće propasti sa dovom.”

Hikmet

– Ko nastavi s kucanjem na vratima, očekivati je da će mu biti otvoreno. Kada rob ustrajava u dovi, a želi i iščekuje uslišanje dove bez prekidanja tog iščekivanja, tada je stvarno blizu uslišanja dove.

– Allah neće otvoriti nekom robu vrata dove, a da mu ne otvori i vrata uslišanja iste.


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje