Naslovnica Kur'an Tefsir i mufessiri Skrnavljenje džamija, njihovo paljenje i rušenje

Skrnavljenje džamija, njihovo paljenje i rušenje

260
Čifutski vojnici skrnave Al Aksa džamiju u Kudsu (Jerusalemu)
Čifutski vojnici skrnave Al Aksa džamiju u Kudsu (Jerusalemu)

Kaže Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

line quotesIma li većeg zulumćara od onoga koji brani da se u Allahovim mesdžidima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni opustoše?! Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Oni će na ovome svijetu poniženje doživjeti, a na drugom ih čeka kazna velika.

(El-Bekara, 114)

Nema većeg zulumćara od onoga koji skrnavi mesdžid (džamija) ili nastoji da sabotira ili devastira mjesto za namaz! U posljednje vrijeme se povećalo paljenje i uništavanje džamija od strane bijedne i pokvarene šake jada koja je ušla u iste i u njima napravila veliki nered, štaviše paljenje i uništenje, iako znamo da su te džamije Allahove kuće u koje ne smiju ulaziti takvi zločinci…

Zar njihova srca, dok takve stravične zločine čine, ne strahuju od žestoke navale iskrenih vjernika i pobožnih klanjača na njih, i od rušenja njihovih pustih i zabludjelih želja za zauzimanjem džamija i skrnavljenjem istih?! Na dunjaluku će dobiti sramotu i poniženje od ruku iskrenih vjernika, dok će na Ahiretu imati bolnu patnju u Vatri,  a grozno je to odredište.

Zatim, doista džamije imaju svoju svetost, važnost i vrijednost. Pa ima li većeg nasilnika i smjelijeg na nepokornost Allahu od onoga koji sprječava da se ibadeti u džamijama i radi na skrnavljenju istih, i na iskorjenjivanju vjerskih obilježja u njima?!

Stoga mesdžidi i džamije su Allahove kuće. U njima se iskreno obožava Uzvišeni Allah, u njima se ispoljava tevhid u Allahov rububijjet i uluhijjet, i njima se obavlja jedan od najvažnijih stubova islama, a to je pet dnevnih namaza. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je oporučio da se što više grade džamije i mesdžidi, i da se oni održavaju mnoštvom klanjača koji će tu dolaziti i ibadetiti.

Imam Buhari i Muslim bilježe u svojim zbirkama da je halifa Osman b. ‘Affan, radijellahu anhu, htio proširiti mesdžid, pa se to ljudima nije dopalo, i tražili su od njega da to ne čini. Onda je Osman rekao: Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: „Ko sagradi neki mesdžid, Uzvišeni Allah će mu istog izgleda sagraditi u Džennetu“, dok u drugoj predaji stoji: „… Allah će mu (time) sagraditi kuću u Džennetu.“

Pa Gospodaru moj, zaštiti El-Mesdžidul-Aksa svakog zla, i sve ostale mesdžide zaštiti od svakog zla, pustošenja, skrnavljenja, uništenja i paljenja, te ih ispuni iskrenim i pravim klanjačima iz kojih će svijetliti nur imana.

Izvor: Iz knjige “Fi zilali ajeh”, 25. str.
Autor: Naila Hašim Sabri
Ostali dijelovi serijala ovdje.
Prijevod: Menhedž