Naslovnica Akida Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika a.s.

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika a.s.

140

Od sunneta je da se posjećuje mesdžid Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (Allahov mir i spas njemu), prije ili poslije hadždža na osnovu onoga što je preneseno u ispravnim zbirkama hadisa, a od Ebu Hurejre radijjallahu anhu se prenesi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Namaz u ovom mom mesdžidu bolji je hiljadu puta od namaza obavljenog drugdje, osim namaza obavljenog u Mesdžidul-Haramu (u Mekki).“ (Muslim)

Mnogo je hadisa koji govore o pomenutoj temi tako da ih nećemo sada nabrajati, nego ćemo preći na konkretne postupke tokom zijareta (posjete) samom mesdžidu jer to je ono što je bitno!

icon arrowDakle, kada musafir ili gost stigne do samoga mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od sunneta je da ukorači desnom nogom u mesdžid izgovarajući dovu:

أَعوذُ باللهِ العَظيـم وَبِوَجْهِـهِ الكَرِيـم وَسُلْطـانِه القَديـم مِنَ الشّيْـطانِ الرَّجـيم، بِسْـمِ الله، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى رَسولِ الله، اللّهُـمَّ افْتَـحْ لي أَبْوابَ رَحْمَتـِك.

“E‘uzu billahil-azimi ve bi vedžhihil-kerimi ve sultanihil-kadimi mineš-šejtanir-radžim.  Bismillah, ves-salatu ves-selamu‘ ala Resulillah. Allahumme-ftahli ebva-be rahmetike.”

Prijevod: Sklanjam se u okrilje Allaha Velikog, pred Njegovo Lice časno, Njegovu vlast pravječnu – pred šejtanom prokletim. U ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje! (Muslim )

Kao što je sunnet da se kaže prilikom ulaska u bilo koji mesdžid, a nema posebnoga zikra odnosno dove za mesdžid Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

icon arrowZatim će klanjati dva rekata u pozdrav mesdžidu (tehijjetul-mesdžid), tokom namaza dovit će Allahu šta želi od dunjalučkih i ahiretskih dobara, te truditi se da bude skrušen tokom namaza, a ukoliko bude u mogućnosti da klanja u bašči Revda to je bolje i vrijednije na osnovu riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Sve što je između moje kuće i minbera je bašča od Džennetskih bašči.

icon arrowPo završenom namazu posjetit će kabur Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te kabure halifa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra r.a. i vođe pravovjernih Omera r.a. te će sa smirenošću i blagim tonom reći:

„Es-selamu alejke ve rahmetullahi ve berekatuhu, ja resullallah!“

Neka je Allahov mir, spas, blagoslov i bereket na tebe, o Allahov Poslaniče!

Kao što se bilježi u hadisima od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:

„Neće niko od vas da me poselami, a da mi Allah neće povratiti dušu da mu odgovorim (vratim) na selam.“

No, ukoliko bi musafir tokom posjete kazao nešto drugo poput riječi: „Neka je Allahov mir na tebe Allahov Poslaniče, neka je na tebe mir najodabranije Allahovo biće, neka je na tebe mir gospodine i predvodniče svih poslanika, vođo pravovjernih. Svjedočim da si prenio poslanstvo i izvršio povjerenje, uputio ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom (džihadom) – nema smetnje da se bilo šta od ovoga kaže, jer je sve to od Poslanikove ostavštine.

icon arrowPotom će donijeti salavat na njega (Poslanika) a radeći po riječima Uzvišenog:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ‌[٣٣-٥٦]

“Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i vi i šaljite mu pozdrav!”

Nakon ovoga će se pomjeriti malo u desno (korak) potom će da poselami Ebu Bekra r.a. riječima:

“Neka je Allahov mir, spas, blagoslov i bereket na tebe, o halifo Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem”, te nakon toga će se pomjeriti opet malo u desno i poselamiti Omera .r.a. riječima:

“Neka je Allahov mir, spas, blagoslov i bereket na tebe, o vođo pravovjernih!”

Ibn Omer je imao običaj da prilikom posjete kaburovima kaže: Mir na tebe Allahov Poslaniče, mir na tebe o Ebu Bekre, mir na tebe o oče (tj. Omere) te bih nakon toga otišao ne dodajući ništa na to!

pin iconOva posjeta kaburovima je svojstvena samo za muškarce, a za žene nije propisana na osnovu riječi Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem:

„Prokleo je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem žene koje često posjećuju kaburove te onoga ko pravi mesdžide na kaburovima i onoga ko na njima pali svijeće.“

Što se tiče posjete samom mesdžidu ona je propisana i za muškarce i za žene na osnovu hadisa kojeg smo ranije pomenuli, a koji govore o fadlu i vrijednosti posjete istom.

icon arrowOd sunneta za musafira jeste da klanja svih pet dnevnih namaza u mesdžidu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te da što više provodi vremena u samom mesdžidu provodeći vrijeme učeći Kur'an, zikreći i tržeći oprosta za sebe i svoju porodicu, a i sve muslimane. Također će klanjati koliko je u stanju dobrovoljnih namaza s ciljem postizanja nagrade koju je obećao Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem.

icon arrowOd lijepi stvari je da tokom boravka u mesdžidu klanja dobrovoljne namaze u samoj bašči Revda na osnovu hadisa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem:

„Sve što je između moje kuće i minbera je bašča od džennetskih bašči.“

icon arrowŠto se tiče propisanih namaza, tj. farzova obaveza je musafiru a i mukimu (sjediocu) da čuva namaze te da ih klanja na vrijeme u prvom saffu i u džematu, na osnovu riječi Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem:

„Kada bi ljudi znali koja je vrijednost ezana i prvoga saffa, takmičili bih se u tome tako kada ne bi našli mjesto (u prvom saffu) osim da izvlače – izvlačili bi.“ (Buhari i Muslim)

pin iconOd stvari koje su zabranjene jeste ljubljenje bašče Revda te je zabranjeno tavaf činiti oko nje i slično, jer to nije prenešeno od ispravnih prethodnika (selefus-saliha) nego je to bid'a (novotarija).

pin iconNije dozvoljeno musafiru da pita odnosno moli Poslanika sallallahu alejhi ve sellem za ispunjavanje neke potrebe ili izlzak iz neke teškoće ili bolesti, jer sve navedeno se isključivo traži i moli samo od Allaha Užvišenog! Traženje i molba svega pomenutog od nekoga drugog mimo Allaha Uzvišenog je širk (pripisivanje druga) i obožavanje nekoga drugog mimo Allaha.

pin iconStvari koje čine pojedini musafiri kod kabura Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem tj. podizanje glasova kao i dugo stajanje kod samoga kabura je suprotno praksi ispravnih prethodnika i nije dozvoljeno.

pin iconTakođer od propusta i stvari koje su zabranjene jeste da mnoge hadžije dižu ruke okrenuti spram kabura i dove – sve ovo je suprotno praksi ispravnih prethodnika te je novotarija uvedena u vjeru.

pin iconOd stvari koje se također mogu primijetiti kod kabura Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste i to da se hadžije prilikom pozdrava naginju prema naprijed u čast i pozdrav Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a što je zabranjeno a nije poznato da je iko od ashaba Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem tako nešto činio i obaveza je da se klone toga. To nije dozvoljeno ni kod kabura Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti bilo gdje drugo kao što bilježi hfz. Ibn Hadžer r.h. u knjizi  „Fethul-Bari“.

UPOZORENJE!

Posjeta kaburu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije obaveza a niti uslov za ispravnost hadždža kao što smatraju neki ljudi, nego je to lijepo (mustehab) onome ko posjeti mesdžid Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili bude pak u njegovoj blizini.

Onaj ko se nalazi daleko od mesdžida Allahova Poslanika nije mu obaveza da se sprema da posjetiti kabur, a sunnet je da posjeti mesdžid i da se za to spremi. Čovjek kada dođe u posjetu mesdžida posjetit će i kabur Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao i kaburove Ebu Bekra i Omera r.a. Ovim činom posjeta kaburovima neće biti ciljana nego popratna radnja u toku posjete mesdžida Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a radeći po riječima Mustafe sallallahu alejhi ve sellem:

„Ne putuje se (radi ibadeta) osim u tri mesdžida: mesdžidu Haram, moj mesdžid i mesdžidu Aksa.“

Iz ovoga hadisa jasno vidimo da nema ciljane posjete kaburovima niti drugim nekim mjestima osim navedena tri koje je Mustafa sallallahu alejhi ve sellem spomenuo i odobrio, a On je taj koji je ovom ummetu ukazao na svaki hajr da čine i na svako zlo da ga se klone.

icon arrowLijepo je musafiru da tokom posjete gradu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem – Medini posjeti i mesdžid Kuba i da klanja u njemu, a što je zabilježeno u vjerodostojnim zbirkama hadisa. U hadisu od Ibn Omera r.a. se prenosi da je kazao:

“Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi posjećivao na jahalici ili pješice  mesdžid Kuba i klanjao u njemu dva rekata.”

icon arrowOd sunneta je također da se posjeti Bekia (mezarje) te kaburovi šehida odnosno kabur Hamze r.a. jer je to praksa Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem a i njegove riječi:

„Posjećujte kaburove, zaista kaburovi podsjećaju na ahiret.“ (Muslim)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao je ashabe dovi za umrle prilikom posjete kaburovima da kažu:

“السَّلامُ عَلَـيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المؤْمِنيـنَ وَالْمُسْلِمين، وَإِنّا إِنْ شاءَ اللهُ بِكُـمْ لاحِقـون، نَسْـاَلُ اللهَ لنـا وَلَكُـمْ العـافِيَة.”

“Es-selamu alejkum ehlel-dijari minel-mu'minine vel-muslimine ve inna, inšaAllahu bikum lahikune. Neselul-lahe lena ve lekumul-afije.”

Mir s vama, stanovnici smrtničkih domova vjernika muslimana! Mi ćemo se, ako  Allah da, priključiti vama! Allaha molimo da nama i vama oprost Svoj dadne! (Muslim)

U zbirci hadisa od imama Tirmizija od Ibn Abasa r.a. se prenosi da je kazao: Naišao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored kaburova u Medini te se okrenuo prema njima i rekao:

„Mir vama stanovnici ovih kaburova, Allah oprostio nama i vama, vi ste naši prethodnici, a mi smo na vašim tragovima (mi vas slijedimo).“

Iz ovoga hadisa vidimo da je posjeta kaburovima s ciljem prisjećanja na ahiret dozvoljena te tom prilikom se dovi za umrlog i moli da im se Allah smiluje i oprosti. No posjeta kaburovima s ciljem dove mrtvom ili s namjerom molbe i traženja neke pomoći ili koristi od njih je zabranjeno i haram, a u slučajevima biva i širkom. I na muslimanima je da budu oprezni oko iste, te da upućuju ljude stalno na dobro.

Molim Allaha da nas uputi i održi na istini i pravom putu, a On je kadar sve da učini!

 

Skraćeno iz risale “Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika a.s.” od šejha Abdulaziza ibn Baza
Izvor: Islamhouse.com
Obrada: Menhedž