Naslovnica Edeb - Odgoj Koji je ispravan odnos prema imamu Ebu-Hanifi, rahmetullahi alejh?

Koji je ispravan odnos prema imamu Ebu-Hanifi, rahmetullahi alejh?

448
Fetve

Pitanje: Upitan je istaknuti učenjak Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahmetullahi alejh: „Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Koji je ispravan odnos prema imamu Ebu-Hanifi, rahmetullahi alejh?“

Odgovor: Odgovorio je, rahimehullah:

„Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Ispravan odnos prema učenjacima koji imaju svoje sljedbenike i koji svjedoče o njihovoj umjerenosti, pravednosti i ispravnosti: da ih ne napadamo, već da smatramo da ono u čemu su se razišli sa ispravnim mišljenjem, da se to dogodilo uslijed njihova idžtihada, a mudžtehid u ovom ummetu nije uskraćen nagrade. Ako pogodi, njemu pripadaju dvije nagrade, dok ako pogriješi, pripada mu jedna nagrada, a greška mu se oprašta. I Ebu-Hanife, rahmetullahi ‘alejh, je kao i ostali učenjaci, ima i pogreški i ispravnih mišljenja. Niko, mimo Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nije bezgrješan, kao što je rekao imam Malik, rahmetullahi ‘alejh: ‘Od svakog se uzima i odbacuje, osim od stanovnika ovog kabura’ – pokazujući u pravcu kabura Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

Obaveza je da se uščuvaju jezici od islamskih učenjaka. Međutim, ukoliko neko od mišljenja bude pogrešno, ono treba da se pojasni bez vrijeđanja onoga koji ga je zastupao. Mišljenje, ukoliko bude pogrešno, spomene se i da odgovor na njega. I ovo je ispravan način.“

Odgovorio: Muhammed b. Salih el-Usejmin, 12. 2. 1420.H.G.
Izvor: El-Asr