Naslovnica Akida Čovjek je sa onim koga voli

Čovjek je sa onim koga voli

1228
Bismi Allah

Prenosi se od Ebu Musa El Ešarija da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: Čovjek je sa onim koga voli.” Hadis prenose Buharija i Muslim.

Ovaj hadis podstiče na veliku ljubav prema poslanicima, njihovo slijeđenje shodno njihovim stepenima, i upozorava na ljubav nekoga drugoga mimo njih (misli se od ljudi), jer je ljubav dokaz za jačinu veze između onoga koji voli i onoga koji se voli, za usklađivanje ponašanja sa ponašanjem onoga koga voliš i za povođenje za njim. Ljubav je dokaz za sve ovo da postoji kod čovjeka i ona podstiče na to.

Takođe, onaj ko zavoli Allaha, sama ta ljubav postaje od najvećih stvari koja približava roba ka Allahu. Allah je Onaj koji zahvaljuje, daje onome ko se Njemu približava više neko što rob žrtvuje.

Od Allahove zahvale robu jeste da ga priključi onima koje voli pa makar djela tog roba bila manjkava. Rekao je Allah: “Oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku bit će u društvu onih koje je Allah blagodario: vjerovjesnika, onih koji srcem iskreno i u potpunosti vjeruju i šehida i čestitih ljudi, a divno li je to društvo!” (sura Žene, 69)

Enes, neka je Allah s njim zadovoljan, rekao je: “Nismo se ničemu više obradovali kao što smo se obradovali riječima Poslanika: Čovjek je sa onim koga voli. Zatim je Enes rekao: “Ja zaista volim Poslanika alejhi selam, Ebu Bekra i Omera i nadam se da ću biti sa njima zajedno.” (Hadis prenosi Buharija)

Rekao je Allah: “Vrtovi Adna u koje će ući i oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti – meleci će im ulaziti na vrata svaka.” (sura Grom, 23) i rekao je slavljen neka je: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je zalog za ono što je uradio.” (sura Et Tur, 21)

Zaista se pokazalo da kada čovjek zavoli ljude koji su od hajra on se njima i priključi, pokušavajući da bude sličan njima, a ako zavoli zle ljude on se njima priključi i počne raditi djela kao što oni rade.

Rekao je Allah Poslanik alejhi selam: “Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka vidi s kim se druži.” I rekao je alejhi selam: “Primjer dobrog drugara je kao primjer nosioca mirisa: ili će ti pokloniti miris ili prodati ili ćeš barem od njega osjetiti lijep miris, a primjer lošeg drugara je kao primjer čovjeka koji topi gvožđe, ili će ti spaliti odjeću ili ćeš od njega osjetiti loš miris.”

Ako ovako bude u ljubavi stvorenja koja je između njih, šta reći za onoga ko zavoli Allaha i da prednost Allahovoj ljubavi i strahu od Njega nad svakoj stavri? Nema sumnje da će biti sa Allahom, tj. postići će stepen blizine Allaha, a to je blizina onih koji Allaha vole. Rekao je Allah: “Allah je zaista uz one koji se uščuvaju i koji dobra djela čine.” (sura Pčele, 128)

Najveći stepen ihsana jeste ljubav prema Milostivom, Plemenitom, Svemilosnom, to je ljubav koja je propraćena sa znanjem o Allahu.

Molimo Allah da nas opskrbi ljubalju prema Njemu, i ljubavlju onih koje On voli, i voljenju djela koje približuju Njegovoj ljubavi, On je Dobročinitelj Plemeniti!

A uspeh je od Allaha!

Iz knjige: Behdžetu kulibil ebrar
Autor: AbdurRahamn ibn Nasir Es-Sa’dij
Prevod i priprema: Menhedž