Naslovnica Islam Da li će musliman u Džennetu moći gledati koju god ženu bude...

Da li će musliman u Džennetu moći gledati koju god ženu bude želio?

1948

Pitanje:

Da li će musliman u Džennetu moći da gleda ashabijke Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ako bude dolazio u njihove kuće, a također, da li će moći gledati i druge dobre muslimanke, poput Rabi’e Adevijje i drugih vjernica?

Odgovor:

Hvala Allahu!

U Džennetu neće biti zlih i pokvarenih pogleda koji će prouzrokovati da muškarci gledaju za ženama, a i žene za muškarcima. Džennet je kuća počasti, i u njemu nema pokvarenosti, zla i ničega što je loše.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:

Prva skupina koja će ući u Džennet biće poput Mjeseca u noći uštapa. U njemu se neće oseknjivati, niti pljuvati, niti nuždu vršiti. Posuđe će im biti od zlata, češljevi od zlata i srebra. Mengele će im biti od alojeva drveta, a znoj će im mirisati poput mošusa.

Svako će od njih imati po dvije žene, čija će se srž potkoljenica vidjeti kroz meso. Među njima neće biti nesuglasnosti, niti mržnje, srca će im biti poput srca jednog čovjeka, a Allaha će spominjati i jutrom i navečer.” [note]Bilježi Buharija, br. 3073., i Muslim, br. 2834.[/note]

Žene u Džennetu će željeti
samo svoje muževe

Jedna od Džennetskih blagodati jeste i ta što će Allah muškarcu podariti žene koje će samo njega gledati, samo njemu ljubav iskazivati i samo njega željeti.

Allah Uzvišeni veli:

Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih.“ (Es-Saffat, 48.)

Imam Taberi veli:

„Kod iskrenih robova će biti žene koje će samo uz njih biti, nikoga drugog osim svojih muževa neće željeti, niti će bilo koga osim njih gledati.“ [note]Tefsir-t-Taberi, 21/41.[/note]

Spomenuti ajet, kao i riječi Uzvišenog:

„Pored njih biće hurije, istih godina, koje će preda se gledati“ (Sad, 52.)

odnose i na hurije, a i na žene vjernice koje uđu u Džennet.

U Džennetu nema neoženjenih

U Džennetu neće biti neudatih žena, jer svaka od njih će imati svoga muža i neće biti neženja.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:

U Džennetu nema neoženjenih.“ [note]Bilježi Muslim, br. 2834.[/note]

Stvari koje ne možemo dokučiti

Kada je riječ posebno o ovom pitanju, vidljivo je (iz šerijatskih tekstova) da će žena u Džennetu imati svoje kraljevstvo u kojem će živjeti sa svojim mužem i djecom. Biće joj dovoljan njen muž, kao što smo to već spomenuli. Ne postoji poseban tekst koji ukazuje da će ona moći vidjeti nekoga ko joj nije rodbina, niti da će muškarci moći vidjeti dobre vjernice.

Šejh Abdurrahman El-Berrak veli:

„Nevidljivi svijet nije moguće spoznati osim predanjem kojeg prenosi bezgriješna osoba, jer se takve stvari ne mogu dokučiti razumom i promišljanjem.

Sve što je vezano za Džennet je dio nevidljivog svijeta, zato nam je obaveza da informacije o tome uzimamo samo iz Kur'ana i hadisa. Obaveza nam je da vjerujemo u postojanje Dženneta i njegovih blagodati, imajući u vidu pri tome, da stvarno stanje tog svijeta zna samo Allah.

Ne postoje šerijatski tekstovi koji ukazuju da će muškarci susretati žene po Džennetu. Ne prenosi se u vezi pitanja koje je postavljeno niti potvrdan niti negativan odgovor, zato ne možemo da kažemo: Čovjek može vidjeti majke vjernika, tj. žene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti možemo da to negiramo, nego nam je obaveza da o takvom nečemu ne razmišljamo i da o tome ne vodimo diskusije. Takvo nešto je višak, i nije propisano da Allaha molimo da nam podari takvo nešto. Ono što se Kur'anom prenosi jeste da će se vjernici susretati i sjediti zajedno, kao  što Uzvišeni veli:

„Biće ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih – na divanima izvezenim, jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti.“ (El-Vaki'ah, 13-16.)

Zato, ne treba neargumentovano ulaziti u polemike o stvarima vezanim za nevidljivi svijet, nego treba, kao odgovor na ovakva pitanja, kazati: Allah najbolje zna. Onoga ko pita o takvim stvarima treba posavjetovati da ne ulazi u rasprave o tome, jer u takvim pitanjima nema nikakve koristi.

Allah Uzvišeni veli:

Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.“ (El-Isra, 36.)

Meleki su isto tako kazali kada su bili upitani o onome što ne znaju:

Hvaljen neka si, mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri.“ (El-Bekare, 32.)

Molimo Allaha da nam ukaže na Pravi put, uvede u Džennet, i neka su mir i blagoslov na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Allah najbolje zna!

 

Preuzeto sa: IslamHouse

Obrada i naslovi: Menhedž.com