Naslovnica Fetve Da li je dozvoljeno slušanje nešida (ilahija) i pod kojim uvjetima?

Da li je dozvoljeno slušanje nešida (ilahija) i pod kojim uvjetima?

1274
nešid, ilahije

Upitan je šejh Sulejman el-Ulvan o nešidima (ilahijama) pa je odgovorio:

Ashab Amir ibnul Ekva je učio poeziju a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je slušao. Tako da su nešidi (ilahije) dozvoljeni pod uvjetima:

  • Da su bez muzike;
  • Da je tekst nešida šerijatski;
  • Da su nešidi o odbrani islama;
  • Da se ne slušaju uvijek tako da prevladaju Kur'an, već da budu povremeno radi razonode.

Autor: šejh Sulejman el-Ulvan
Izvor saaid.net
Prevod: Menhedž