Da li se slast imana osjeti fizički | Šejh Salih el-Usajmi

167

U ovom kratkom obraćanju šejh Salih el-Usajmi pojašnjava da li se slast imana osjeća i fizički ili samo duhovno.

Izvor