Naslovnica Akida Sedam koristi tevhida: Zašto treba da znamo šta je tevhid i da...

Sedam koristi tevhida: Zašto treba da znamo šta je tevhid i da živimo u skladu sa njim

6104
tevhid

Značaj i vrijednost tevhida:

1. Tevhid je najznačajniji temelj islama

Nemoguće je da čovjek uđe u islam i postane musliman a da ne posvjedoči u tevhid, Allahovu jednoću, i prizna da je samo Uzvišeni Allah dostojan obožavanja, negirajući na taj način svojsvo božanstva svemu drugom mimo Njega.

Allahov Poslanik je rekao: “Islam je sagrađen na pet stvari:

  1. svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik,
  2. obavljanju namaza,
  3. davanju zekata,
  4. postu mjeseca ramazana i
  5. obavljanju hadždža.”

[Hadis je muttefekun alejh]

2. Tevhid je prva i najznačajnija obaveza čovjeka

On je ispred svakog djela i  obaveze zbog svog velikog položaja i važnosti.

Prvo čemu se poziva jeste upravo tevhid. Allahov Poslanik, šaljući Muaza u Jemen, rekao mu je: “Doći ćeš narodu od sljedbenika Knjige, pa, neka bude prvo čemu ćeš ih pozivati
svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha”, dok u drugom predanju stoji: “…tevhid u Allaha.”  (Muttefekun alejh)

3. Nijedno djelo neće biti primljeno bez tevhida

On je uvjet ispravnosti i primanja svih djela. Sva takva djela ne mogu se smatrati ibadetom osim s tevhidom, kao što se i namaz ne može smatrati namazom bez čistoće. Tako, ukoliko se u djelima nađe širka, on će ih pokvariti i uništiti kao što će i nečistoća, ukoliko se pojavi nakon prethodno uzete čistoće, pokvariti istu.

Ibadet bez tevhida biva širkom i kao takav ništavan je, i njegov počinitelj bit će od vječnih stanovnika Vatre.

4. Tevhid je razlog upute i sigurnog života na dunjaluku i ahiretu

Dokaz za to su riječi Uzvišenog:
“Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s zulumom ne miješaju; oni će biti na Pravom putu.” (Prijevod značenja El-En’am, 82.)

Značenje zuluma u ovom ajetu jeste širk, mnogoboštvo, kao što je to protumačio i pojasnio Allahov Poslanik. (Buharija, 2/484, u hadisu Ibn Mes’uda)

Mnogoboštvo je najveće nasilje, dok je tevhid najveća pravda.

5. Tevhid je razlog ulaska u Džennet i spasa od Vatre

Allahov Poslanik je rekao: “Ko posvjedoči da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, i da je Isa Allahov rob i Njegov poslanik, Riječ koju je On poslao Merjemi i duša od Njega, i da je Džennet istina, i da je Džehennem istina, Allah će ga uvesti u Džennet ma kakva bila njegova djela.” (Muttefekun alejh)

Također je rekao: “Uistinu je Allah zabranio Vatri onoga koji kaže ‘la ilahe illallah’ želeći time samo Allahovo zadovoljstvo.” (Muttefekun alejh)

6. U tevhidu je spas od dunjalučkih i ahiretskih patnji

Istaknuti učenjak Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejh, kaže: “Tevhid je utočište kako svojim sljedbenicima tako i protivnicima. Što se tiče onih koji se suprotstavljaju tevhidu, on im je utočište i zaštita od dunjalučkih patnji i teškoća:

“Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kad ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju.” (Prijevod značenja El-Ankebut, 65.)

Dok sljedbenicima predstavlja zaštitu od dunjalučkih i ahiretskih patnji i teškoća. To je Allahov zakon za vjernike. Ništa ne može otkloniti dunjalučke teškoće i tegobe kao tevhid. Zbog toga je i dova za otklanjanje nevolje sačinjena upravo iz samog tevhida. Zar nije
i dova Zun-Nuna, koji se našao u nevolji, bila ispunjena tevhidom, nakon koje mu je Uzvišeni podario izlaz iz njegove nevolje.

Ništa kao širk ne može ljude odvesti u probleme, dok ništa kao tevhid ne može ih sačuvati istih.

7. U tevhidu je mudrost stvaranja ljudi i džinna

Uzvišeni kaže:

“Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju!” (Prijevod značenja
Ez-Zarijat, 56.)

Poslanici nisu slati, niti knjige objavljivane, niti propisivani zakoni, niti stvarana stvorenja osim zbog robovanja Allahu, Jednom i Jedinom.

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida 
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema: Menhedž