Naslovnica Akida Da li ste znali da postoji melek čiji je zadatak da obraduje...

Da li ste znali da postoji melek čiji je zadatak da obraduje muslimana?

701
bušra, radosna vijest

Melek čiji je zadatak da obraduje muslimana

Kad nastupi smrtni čas muslimanu, Allah mu pošalje meleke da ga obraduju Džennetom i sigurnošću od straha, od onoga šta mu se moglo ili trebalo desiti. Allah kaže: “Onima koji govore: ‘Naš je Gospodar Allah’, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imat ćete, bit ćete počašćeni od Onoga Koji prašta i Koji je Milostiv.'”[1]

Navedeni Beraov hadis prenesen je i u nešto drukčijoj formi: “Kada vjernik napušta dunjaluk i stupa na ahiret, silaze mu meleki s neba, bijelih lica, kao da su njihova lica sunce, i nose kefine iz Dženneta, te sjedu ondje dokle dopire njegov pogled. Potom dolazi Melek smrti i sjeda kod njegove glave, te govori: ‘O dušo dobra! Izađi k oprostu od Allaha i zadovoljstvu!’ l duša izlazi kao što izlazi kap iz mješine za vodu, pa je preuzima melek i ne puštaje iz svojih ruku ni za treptaj oka. Tada dušu umataju u džennetske kefine, a mirišu kao najljepši misk koji postoji na Zemlji. “[2]

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi 
Obrada: Menhedž


Bilješke:

[1] Fussilet, 30-32.
[2] Ahmed, Ebu Davud, Nesai, lbn Madža i Hakim